‘ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม คย็องกีโดมีแผนที่จะดำเนินการสร้าง ‘กลุ่มอาสาสมัครสืบสวนและล่ามทางระบาดวิทยาแห่งคย็องกีโด’ เพื่อสนับสนุนการสอบสวนทางระบาดวิทยาโควิด -19 ของชาวต่างชาติและคนงานในคย็องกีโด”

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมตามที่ทางการคย็องกีโดเผยจะมีการจัดการประกวดขึ้นจนถึงวันที่ 14 มกราคมเฟ้นหาชาวต่างชาติหรือชาวเกาหลีที่สามารถพูดทั้งภาษาเกาหลีและภาษาต่างประเทศได้อย่างราบรื่น

โดยจะมีการคัดเลือกจากทั้งหมด 50 คนและภาษาที่เปิดรับจะสมัคร ได้แก่ ไทย, กัมพูชา, เนปาล, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, บังกลาเทศ, ศรีลังกา, อุซเบกิสถาน, และมองโกเลีย

 

ล่ามอาสา

 

หากผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจะต้องเป็นผ่านการทดสอบ TOPIK ระดับ 4 หรือ ผ่านระดับ 4 ของโปรแกรม KIIP (โปรแกรมจากสนง.ตรวจคนเข้าเมืองและบูรณาการเกาหลี) ก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานความสามารถในการตีความให้ได้มากที่สุด

ค่าจ้างจากกิจกรรมนี้อยู่ที่ 25,000 วอนต่อชั่วโมงและงานนี้ต้องรองรับการแปลผ่านโทรศัพท์

และจะทำงานให้เมืองคย็องกีโดยามที่ต้องการล่ามโดยไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอน

คย็องกีโดมีแผนที่จะดำเนินการกลุ่มอาสาสมัครอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมหลังจากผ่านขั้นตอนการคัดกรอง

 

ล่ามอาสา

 

ใครที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครการแปลบ้างน๊า?

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในกลุ่มอาสาสมัครล่ามสามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ Gyeonggi-do และส่งทางอีเมลไปยัง 외국인 정책과 ที่ Foreigner1@gg.go.kr

 

[รายละเอียดต่างๆ บนเว็บไซต์กรุณาแวะไปเช็คที่เว็บไซต์ของคย็องกีโด]
https://www.gg.go.kr/bbs/boardView.do?bIdx=16129034&bsIdx=469&bcIdx=0&menuId=1547&isManager=false&isCharge=false&page=1

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 외국인 정책과 (031-8030-4651 ~ 3)

 

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2021 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account