มีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงมาตรการในการพัฒนาในเรื่องแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ซึ่งได้เข้ามาเป็นกำลังที่เป็นที่ขาดแคลนตามหมู่บ้านที่ทำเกษตรกรรมและหมู่บ้านที่มีการประมงในเกาหลีใต้

ความจริงก็คือแรงงานต่างชาติกำลังเข้ามาแทนที่ในส่วนที่เกาหลีกำลังขาดแคลนกำลังคน อันเนื่องมาจากมีแต่ผู้อยู่ในวัยชราตามพื้นที่ชนบทต่างๆ

อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ชี้ให้เห็นว่ากฎหมายปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชนบท เพราะมันเป็นกฎที่สร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้อพยพผิดกฎหมายออกไป

 

ผีน้อย

 

สถิติแสดงให้เห็นว่า ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีผู้คน 140,363 คน (69.9 เปอร์เซ็นต์) จาก 200,000 คน จากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย

แรงงานที่ผิดกฎหมายที่มี ณ ตอนนี้ จำนวนมากที่สุดนั้นก็มาจาก ประเทศไทย

การเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานที่ผิดกฎหมายตามเมืองต่างจังหวัดนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของครอบครัวหลายวัฒนธรรมโดยได้มีการชักจูงคนรู้จักและญาติเข้ามาหางานโดยไม่กลับคืนบ้านเกิดแม้ว่าจะผ่านระยะที่อนุญาตให้พำนักในประเทศแล้วก็ตาม

 

ผีน้อย

 

อย่างไรก็ตามคนในชนบทให้เหตุผลว่ามีผลข้างเคียงมากมายจากการบังคับให้แรงงานต่างชาติที่เข้ามาอยู่แบบผิดกฎหมายทั้งหมดออกจากประเทศ

ประการแรกอุตสาหกรรมการผลิตมีปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื่องจากขาดกำลังคนและการทำฟาร์มและหมู่บ้านชาวประมงที่เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวก็จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลาเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจนำไปสู่การละทิ้งและเลิกทำฟาร์ม

ด้วยเหตุนี้ราคาลูกค้าผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้จากค่าจ้างสูงก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดความผลเสียมากกว่าดีเมื่อมีการปราบปรามแรงงานที่ผิดกฎหมาย

ปัจจุบันหมู่บ้านเกษตรกรรมและหมู่บ้านชาวประมงในคย็องซังบุคโดคิดเป็น 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากร อายุ 65 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีอัตราการเกิดที่ต่ำและที่สำคัญอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นคือการลดจำนวนของประชากรลงไปด้วย

ในระยะสั้นนี้ ไม่มีใครทำงานในหมู่บ้านเกษตรกรรมและหมู่บ้านชาวประมง

 

ผีน้อย

 

แรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายบางคนอ้างว่า:
“รัฐบาลควรมีมาตรการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในแง่ของอัตราการเกิดต่ำและประชากรสูงอายุสูงตามพื้นที่ชนบท “

“เนื่องจากเป็นการทดแทนในระยะอันสั้นของภาคเกษตรกรรมตามท้องถิ่นหรือภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นการต่อต้านการเนรเทศอย่างไม่มีเงื่อนไข”

 

ทนายความเรียกร้องให้มีมาตรการมาจากรัฐบาล
“แรงงานต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมควรถูกเนรเทศและสกัดกั้นไม่ให้เข้าประเทศอีก ในขณะที่คนอยู่อย่างผิดกฎหมายอื่นๆ ควรถูกส่งไปยังที่ๆ มีการขาดแคลนแรงงานหลังจากการจ่ายค่าปรับภายใต้ระยะเวลาที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย”

“มันถึงเวลาแล้วสำหรับมาตรการที่ยืดหยุ่นเช่นนี้ควรจะเกิดขึ้น”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account