เกาหลีกับยุคผีน้อย 400,000 คน ‘ให้สมัครใจออกหรือให้อยู่ต่ออย่างถูกกฎหมาย’

 

เพื่อให้สอดคล้องไปตามกระแสการระบาดของโควิด-19 ที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ทำให้นโยบายการตอบโต้ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงงานคนต่างชาติผิดกฎหมายเป็นไปอย่างยากลำบากขึ้นและยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมนัก

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาในขอบเขตด้านเปลี่ยนแปลงการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย โดยเน้นว่ารัฐบาลควรเอาชนะวิกฤตอย่างเร่งด่วน โดยต้องรีบระบุสถานะของผู้อพยพผิดกฎหมายและชักจูงให้พวกเขาเดินทางออกจากประเทศโดยสมัครใจให้มากที่สุด

 

ผีน้อย

 

เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพลเรือนเพื่อแรงงานข้ามชาติกล่าวกับสำนักข่าวยอนฮัปเมื่อวันที่ 14 กันยายน

“เราต้องเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบโดยละเอียดว่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียน 400,000 คน เข้ามาได้อย่างไรและอาศัยอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่”

“ก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหลายครั้ง แต่ไม่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด”

นักวิชาการยังกล่าวต่อไปว่า การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควรแบ่งย่อยมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากมีเส้นทางต่างๆที่ทำให้เกิดผู้อพยพผิดกฎหมายมากขึ้นในเกาหลี

 

ผีน้อย

 

ศูนย์ปฎิบัติและวิจัยด้านแรงงานต่างชาติ(이민정책연구원) ได้ทำการวิจัยแล้วรายงานการวิจัยภายใต้หัวข้อ ‘국제비교를 통한 한국내 외국인 불법체류 관리정책 개선방안 연구’ ขึ้น โดยใจความเผยในลักษณะ

“แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายแต่ละคนมีเส้นทางการเข้าออก และคุณสมบัติที่หลากหลายในการพำนักในเกาหลี และมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้พวกเขาอยู่ในเกาหลีโดยไม่ต้องลงทะเบียน”

“มันจึงไม่ควรที่จะรวมผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งหมดเข้าเป็นกลุ่มๆ เดียว และดำเนินตามนโยบายการจัดการในทิศทางเดียวกันหมด”

 

จากรายงานการวิจัยระบุว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายอยู่ 5 ประเภท

– ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้นและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

– ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศภายใต้ระบบใบอนุญาตจัดหางาน

– คนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในระยะยาว

– ชาวต่างชาติที่ถูกปฏิเสธการยอมรับในฐานะผู้ลี้ภัย

– บุตรชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมาย

 

ผีน้อย

 

이민정책연구원อธิบาย

“ไม่ว่าจะสหรัฐฯ, อังกฤษ, และประเทศในยุโรปซึ่งประสบปัญหาของการพำนักอย่างผิดกฎหมายก่อนเกาหลี ต่างก็กำลังดำเนินนโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการปรับการรวบรวมข้อมูลของผู้อพยพผิดกฎหมาย”

บางคนแนะนำว่ารัฐบาลควรแก้ไขสถานการณ์แม้เพียงชั่วคราว โดยสนับสนุนให้พวกเขาเดินทางออกจากประเทศโดยสมัครใจ หรือไม่ก็อนุญาตให้อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายไปเลย

 

ผีน้อย

 

Kim Do-kyun ประธานมูลนิธิ Korea Immigration Service Foundation กล่าว

“กระทรวงยุติธรรมได้ทำการปิดกั้นนโยบายการออกเดินทางโดยสมัครใจของคนต่างชาติที่ผิดกฎหมายไปเมื่อเดือนมิถุนายน”

“และเนื่องจากวิกฤต COVID-19 ยืดเยื้อจำนวนผู้อพยพผิดกฎหมายก็เลยเพิ่มขึ้นทุกเดือน ดังนั้นทางที่ดีควรจะมีการขยายระบบการเดินทางออกโดยสมัครใจเพิ่มเติม”

“อัตราการพำนักอย่างผิดกฎหมายอยู่ที่ 20% ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่ประเทศกลับอยู่ในสภาพที่ลำบาก เนื่องจากขาดคนงานในสถานที่ที่ต้องการแรงงานต่างชาติ เช่น ฟาร์มและโรงงานอุตสาหกรรม”

“เราอาจจะจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานที่แน่นอนเพื่อให้คนต่างชาติที่ผิดกฎหมายสามารถอยู่ได้อย่างถูกกฎหมาย และเชื่อมโยงเข้ากับตลาดแรงงานภายในประเทศ”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail