มีการออกกฎหมายเพื่อให้นำระบบการขออนุญาตการท่องเที่ยวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) ซึ่งสามารถป้องกันการเข้าพักที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงๆ สามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้น

กระทรวงยุติธรรมกล่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคมว่า มีการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมือง รวมถึงการนำระบบ ETA มาใช้นั้นได้ถูกเสนอผ่านทางรัฐสภา

กฎหมายที่มีการแก้ไขนั้นจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ให้ขอใบ E-travel ใบอนุญาตให้ท่องเที่ยวแทน (전자여행허가)

 

ETA

 

ชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้เดินทางผ่านระบบ ETA จะได้รับการยกเว้นจากการส่งแบบฟอร์มเข้าประเทศ (입국신고서) และจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีใต้หลังจากตรวจสอบตัวตนเรียบร้อยแล้ว

มันเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไป แต่มันอาจเป็นข่าวร้ายสำหรับชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

จนถึงตอนนี้กระทรวงยุติธรรมได้ขยายระยะเวลาการเข้าเยือนเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เพื่อขยายการแลกเปลี่ยนการเดินทางไปมาของผู้คนในต่างประเทศ และก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนั้น

 

ETA

 

ส่งผลให้จำนวนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยไม่มีวีซ่าเพิ่มขึ้นประมาณ 53% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในปี 2018

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมอธิบายว่าระบบดังกล่าวนั้นทำให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเหตุให้มีการเพิ่มขึ้นของผีน้อย 54.1% ส่งผลให้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการสัมภาษณ์คนเข้าเมืองและการกลับประเทศที่ทำให้ต้องรอที่สนามบินเป็นระยะนาน หรือ ต้องมาถูกสงสัยว่าเป็นผีน้อย

กระทรวงยุติธรรมจะเร่งเตรียมความพร้อม รวมถึงการพัฒนาระบบ โดยมีจุดประสงค์ในการใช้ระบบใบอนุญาตการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) ในปี 2021 นี้

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account