เชจูปัดรับ นทท. ไทย 3 วันติด กว่า 290 คน “เล็งปรับใช้ระบบ K-ETA บนเกาะเชจู”

ในจำนวนคนไทย 530 คนที่เดินทางมาเชจูด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาล 3 วันที่ผ่านมา ยังคงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสามวันที่ผ่านมากว่า 290 คน

และสาเหตุที่ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศส่วนใหญ่คือ “ไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการเข้าเมือง”

K-ETA

วันที่ 2 และ 3 สิงหาคม คนไทยที่เดินทางจากกรุงเทพฯกว่า 220 คนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเชจู ซึ่งคนไทย 70 คนจาก 165 คนที่เข้าประเทศในวันที่ 4 สิงหาคมเองก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มียอดรวมการปฎิเสธเข้าเมืองกว่า 290 คน

กว่าครึ่งหนึ่งของคนไทย 164 คนที่เดินทางเข้ามายังเกาะเชจูเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม มีแนวโน้มจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองเช่นกัน

หากการรับผู้โดยสารขาเข้ายากต่อการปฎิบัติการเพราะมีการไม่ปฏิเสธการเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ อาจมีความเป็นไปได้สูงที่เที่ยวบินเช่าเหมาลำกรุงเทพฯ-เชจูจะถูกระงับ

ดังนั้น รัฐบาลเกาหลีจึงกำลังพยายามจะผลักดันให้เกาะเชจูหันมาใช้ระบบ K-ETA ด้วย

K-ETA

ตั้งแต่มีการเปิดตัวระบบ K-ETA ในวันที่ 1 กันยายน 2021 เกาะเชจูได้รับการยกเว้นในการเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องสมัคร K-ETA เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

กระทรวงยุติธรรม (법무부) ประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมว่าจะผลักดันให้เกาะเชจูหันมาใช้ระบบ K-ETA เพื่อ ป็นการป้องกันผู้อพยพผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะเชจูคัดค้านการนำ K-ETA มาใช้บนเกาะเชจูอย่างรุนแรง

พวกเขากังวลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะลดลงเพราะ K-ETA

ปูดงซ็อก (부동석) ประธานองค์การการท่องเที่ยวเชจูกล่าว “เราเห็นด้วยกับปัญหาการพำนักอย่างผิดกฎหมาย แต่ถ้ามีการแนะนำ K-ETA ในตอนนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลง เราจำเป็นต้องเสริมขั้นตอนการเข้าประเทศเห็นจะดีกว่าใช้ระบบ K-ETA”

K-ETA

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว(1), แหล่งข่าว(2)