รัฐบาลเกาหลีได้ตัดสินใจลดเกณฑ์การเข้าเรียนเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามความเหมาะสมหลังจากพบว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมเลิกไปเรียนกันมากขึ้น

มาตรการนี้ยังจะถูกจัดเตรียมเพื่อช่วยให้ผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงานและจะตั้งถิ่นฐานเป็นเวลานานและจะเหมาะสำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่มีช่องว่างทางการศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

รัฐบาลเกาหลีใต้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อครอบครัวหลากวัฒนธรรมขึ้นที่ศูนย์รัฐบาลโซลในวันที่ 26 มิถุนายน

ความจริงก็คือร้อยละ 30 ของวัยรุ่น ผู้ย้ายถิ่นฐานและเดินทางเข้ามาเกาหลีไม่ได้ไปโรงเรียน

จนถึงตอนนี้ผู้ปกครองจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมจะต้องแวะไปตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีตำแหน่งว่าง และยื่นใบสมัครเป็นรายบุคคล และหลังจากนั้นก็ต้องรอรับการอนุมัติจากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้เด็กหลากวัฒนธรรมกว่าครึ่งจึงต้องรอนานกว่าหกเดือนเพื่อที่จะได้เข้าโรงเรียน

 

ครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 

ในอนาคตครอบครัวหลากวัฒนธรรมจะสมัครเข้าศึกษาต่อที่เมืองหรือสำนักงานการศึกษาเขต (시, 군 교육청) และสำนักงานการศึกษาตามโรงเรียนที่รัฐมอบหมายโดยตรง

รัฐบาลคาดหวังว่าระบบการเข้าโรงเรียนจะง่ายขึ้นและจะมีปรากฏการณ์ที่นักเรียนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมจะกระจุกตัวในโรงเรียนบางแห่ง

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้อพยพที่แต่งงานแล้วได้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วย

แผนการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงานจากประเทศไทย, เวียดนาม, และฟิลิปปินส์ ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและระบบการดูแลเด็กเกาหลีที่นั่น ก่อนที่จะเข้าประเทศเกาหลี และช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสังคมโดยผ่านการอบรมจากโปรแกรมต่างๆ เช่น จากศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังจะดำเนินการ “ด้านการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ” ใหม่ที่จะช่วยแนะนำการเรียนรู้ของเด็กและเตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงาน ในขณะนั้นก็จะมีการให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมสำหรับผู้อพยพแต่งงานที่ทำงานในพื้นที่ชนบทโดยจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นๆ เพื่อการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน

นอกจากนี้รัฐบาลจะกระจายสมาชิกของที่เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมกับครอบครัวหลากวัฒนธรรม (다문화가족참여회의) ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัว (여성가족부) นี้ ออกไปหารือเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้อพยพจากการแต่งงานเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 

ครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 

รัฐบาลวางแผนที่จะตรวจสอบว่ามีกรณีการเลือกปฏิบัติหรืออคติต่อครอบครัวหลากวัฒนธรรมในการแพร่ภาพและอินเทอร์เน็ตและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรายการโทรทัศน์ที่อาจจะมีการแบ่งชนชั้น

ที่ประชุมยังได้มีมาตรการในการชดเชยช่องว่างทางการศึกษาให้กับครอบครัวผู้อพยพที่ภาษาเกาหลีไม่ค่อยแข็งแรง ให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ในช่วงโควิด-19 ระบาด

รัฐบาลได้แจกจ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนหลากวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือในการเรียนออนไลน์

อีกทั้งยังให้บริการที่แปลข้อความข้อมูลโรงเรียนและจดหมายข่าวโรงเรียนแบบเรียลไทม์โดยเพิ่มนักแปลจากศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

 

ครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 

นายกรัฐมนตรี Chung Sye-kyun กล่าวว่า

“ในขณะที่ครอบครัวหลากวัฒนธรรมกำลังอยู่ในช่วงการตั้งถิ่นฐานในสังคมเกาหลี เราจำเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายของเรา เพื่อช่วยเหลือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางสังคมมากกว่าแค่การปรับตัวเข้ากับสถานที่ๆย้ายเข้ามา”

“เราจะให้โอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขยายการฝึกอบรมและการสนับสนุนงานสำหรับผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงาน”

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ต่างก็ความขัดแย้งทางสังคมทั่วโลกเกี่ยวกับการแข่งขันและสัญชาติอยู่บ่อยครั้ง รัฐบาลควรดูแลไม่ให้เสื่อมเสียความพยายามในการรองรับความหลากหลายของประชากรในประเทศ”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2020 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account