สำนักงานใหญ่ศูนย์รับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยกลาง (중앙재난안전대책본부) ได้หารือถึงวิธีการเสริมสร้างความเข้มงวดในการจัดการการเดินทางมาจากต่างประเทศ

รัฐบาลกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวที่บ้านหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และต้องได้รับการตรวจหา COVID-19 ภายใน 3 วันหลังจากเดินทางมาถึง

– แม้ว่าจะมีมาตรการเข้มเหล่านี้ที่ช่วยไม่ให้มีการแพร่กระจายโควิด-19 ในเกาหลี แต่กระนั้นทางการก็ยังมีภาระเพิ่มด้านระบบทางการแพทย์ของเกาหลีอยู่ เหตุเนื่องจากความจำเป็นในการแยกและรักษาผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

 

เข้าเกาหลี

 

ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน รัฐบาลได้กำหนดการส่งเสริมการกักกันโรคแห่งชาติ (방역강화대상국가) ผ่านการวัดจากประเทศที่มีโควิด-19 ระบาด เพื่อเป็นการจำกัดวีซ่าและรวมไปถึงเที่ยวบินเข้าออกประเทศด้วย

 

ยุนแทโฮ ผู้จัดการทั่วไปจากหน่วยกักกันโรคกล่าวว่า

“เป็นการยากที่จะเปิดเผยชื่อประเทศที่จำเป็นต้องมีการนำการส่งเสริมการกักกันโรคมาบังคับใช้ เนื่องจากนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูต”

 

เข้าเกาหลี

 

แรงงานต่างชาติที่มีวีซ่า E-9 จะต้องได้รับการยืนยันตัวตนเพื่อการแยกกักกันตนเอง (자가격리확인서) ก่อนเข้าประเทศเกาหลีใต้ และจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าพวกเขานั้นมีพื้นที่แยกกักตัว รวมไปถึงการปิดกั้นการเข้าประเทศหากพวกเขาไม่มีการยืนยันสถานที่การแยกกักตัวในเกาหลีอย่างชัดเจน

การกักกันโรคทางท่าเรือเองก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีการดำเนินการตรวจหา COVID-19 อย่างละเอียดและกักกันโรคบุคคลที่ขึ้นฝั่งจากเรือด้วย

 

เข้าเกาหลี

 

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจะมีการนำการส่งเสริมการกักกันโรค (방역강화대상국가) เข้ามาใช้อย่างเข้มงวดขึ้น โดยจะต้องส่งเอกสารยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ COVID-19 (ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่ออกเดินทาง) หรือ หนังสือรับรองแพทย์ที่ระบุว่าการตรวจหาเชื้อเป็นลบ (-)

* ประเทศที่จะต้องมีการส่งเสริมการกักกันโรค (방역강화대상국가)
คือ ประเทศที่ถูกตัดสินว่ามีความเสี่ยงสูงที่มีการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และประเทศที่เดินทางเข้าเกาหลีแล้วพบว่าติดเชื้อหลังเดินทางมาถึง

* ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการติดเชื้อเป็นลบที่ออกโดยสถาบันการแพทย์ที่กำหนดไว้

 

เข้าเกาหลี

 

เริ่มต้นวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ อัตราการเข้าประเทศที่นั่งเที่ยวบินปกติจะน้อยลงกว่าปกติ 60% และชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังประเทศที่มีชื่อในประเทศที่ต้องมีการเข้มงวดในการกักกันโรคนั้นอาจจะขอใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง (재입국허가) หรือ ใบ re-entry ได้ยากกว่าปกติ

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2020 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account