[จดหมายจาก นางเอ ซึ่งทำงานที่ศูนย์สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลา 10 ปี]

“สาธารณรัฐเกาหลีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่โดดเด่นที่สุดในโลก สิ่งที่สำคัญที่สุดในประเทศประชาธิปไตยที่ควรเคารพคือสิทธิมนุษยชนไม่ใช่หรือ แต่คุณคงนึกภาพไม่ออกว่าการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้อพยพที่อาศัยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนี่เป็นอย่างไร”

“ผู้หญิงย้ายถิ่นทำงานเป็นเวลานานในสถานที่ทำงานที่น่าภาคภูมิใจและยังคงทำงานโดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ำทุกปี แม้ว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเราก็ตาม แม้แต่หน่วยงานของรัฐบาลกลางก็เล่นแง่กับสิทธิมนุษยชนของสตรีอพยพโดยการลดชั่วโมงการทำงาน 3 ปีติดต่อกันเพื่อให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำ”

“… เมื่อไหร่เราจะได้รับความเท่าเทียมที่แท้จริงและเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศประชาธิปไตย”

 

สตรีย้ายถิ่น

 

เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าผู้หญิงอพยพย้ายถิ่นที่ทำงานในสถาบันของรัฐที่ให้การสนับสนุนแรงงานต่างชาติและครอบครัวที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเวลานาน เหมือนจะไม่ได้รับการยอมรับในการประกอบอาชีพและได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำทุกปี

 

พวกเขาจัดงานแถลงข่าวต่อหน้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีในเขตจุงกูโซลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนและตะโกนว่า:

“รัฐบาลเกาหลีควรหยุดการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานสตรีข้ามชาติและควรมีการปรับปรุง!”

 

นางเอหญิงข้ามชาติผู้ยื่นคำร้องเธอเคยทำงานเป็นล่ามที่ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรมเป็นเวลา 10 ปี นอกจากนั้นยังมีนางบีซึ่งทำงานเป็นล่ามและทำมาเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้วในศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ แต่เธอไม่สามารถเข้าร่วมการแถลงข่าวได้เนื่องจากมีคลาสศึกษาภายใน

พบว่าพวกเขาทำงานในองค์กรสาธารณะของรัฐมากว่าทศวรรษ แต่กลับไม่ได้อยู่ภายใต้ “ระบบเงินเดือน” (ไม่ได้รับค่าจ้างรายเดือน) ซึ่งแตกต่างจากพนักงานเกาหลี

พนักงานชาวเกาหลีที่ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่ๆ ซึ่งนางเอทำงานนั้น พวกเขาต่างได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีม, เลขาธิการ, และผู้อำนวยการศูนย์, หลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งโดยพิจารณาจากตารางมาตรฐานเงินเดือน

 

สตรีย้ายถิ่น

 

อย่างไรก็ตามสตรีข้ามชาติเป็นที่ทราบกันดีว่าไม่มีโอกาสได้รับการขึ้นค่าจ้างและการเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากไม่มี “หลักเกณฑ์ด้านต้นทุนแรงงาน” และได้รับค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้น

กลุ่มสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นพยายามขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นโดยใช้ทักษะทางภาษาและประสบการณ์ในสถาบันของรัฐต่างๆ แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ได้

 

เหล่าสตรีย้ายถิ่นจึงได้ออกมาเรียกร้องดังนี้

– ควรมีการเสนอแนะระบบเงินเดือนให้กับสตรีย้ายถิ่นฐานทันที

– ขอให้มีการยกเลิกสัญญาให้เหลือน้อยกว่า 1 ปีและเปลี่ยนสตรีย้ายถิ่นที่ไม่ประจำมาเป็นแรงงานประจำ

– สตรีย้ายถิ่นควรมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามแต่สถาบันที่เกี่ยวข้องจนไปถึงขั้นผู้จัดการได้

– จัดตั้ง TF (Task Force Team) เพื่อกำจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีย้ายถิ่น

 

สตรีย้ายถิ่น

 

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2021 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account