มีสหภาพแรงงานที่ทั้งแรงงานข้ามชาติและแรงงานเกาหลีนั้นรวมอยู่ด้วยกัน

นับตั้งแต่ก่อตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมานั้นก็มีโบนัสสำหรับแรงงานข้ามชาติเช่นกัน และมีการกำหนดค่าจ้างในวันหยุดซึ่งเคยจ่ายให้กับคนงานเกาหลีเท่านั้น

คนงานที่เข้าร่วมบริษัทครั้งแรกจะเริ่มจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

สหภาพแรงงานพยายามจำกัดช่องว่างระหว่างแรงงานข้ามชาติและแรงงานเกาหลี

มันเป็นเรื่องราวของสหภาพแรงงานในเซจงนั่นเอง

ที่นี่มีสมาชิกทั้งหมด 33 คน โดยมีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 10 คน พวกเขาเป็นชาวเนปาลทั้งหมด พนักงานฝ่ายผลิตทั้งหมดในบริษัทมีพนักงาน 43 คน

ชื่อสหภาพแรงงานนี้ชื่อ Polypia ซึ่งตั้งอยู่ในทังจิน, ชุงช็องนัมโด ที่นี่มีการดำเนินการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแรงงานข้ามชาติ

 

แรงงานต่างชาติ

 

แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ใกล้เคียงคิดว่า Polypia เป็นสถานที่ทำงานที่ดี

นี่เป็นเพราะพวกเขาจ่ายโบนัส 110% และค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนเป็นเงิน 1 ล้านวอนต่อแรงงานอพยพ

สหภาพแรงงานที่นี่ได้พยายามปรับปรุงการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ

แต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยน

มีข้อโจมตีจากแรงงานข้ามชาติภายในบริษัท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชย ห้าปีหลังจากจบระยะการทำงานแรงงานข้ามชาติต้องเดินทางกลับบ้าน แต่หนึ่งวันก่อนเดินทางกลับบ้านเกิด แรงงานข้ามชาติคนหนึ่งกลับไม่ได้รับเงินชดเชย

แรงงานข้ามชาติต้องได้รับเงินชดเชยอย่างช้าสุด 1 วันก่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อเตรียมแลกเงิน

 

แรงงานต่างชาติ

 

แต่ประธานสหภาพแรงงานในที่ทำงานนั้นพยายามเรียกร้องเงินชดเชยสำหรับแรงงานข้ามชาติและในที่สุดก็ได้รับเงินชดเชยก่อนออกจากประเทศ

ก่อนที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงาน เคยมีผู้จัดการชาวเกาหลีที่คอยเอาแต่รีดไถเอาบุหรี่จากแรงงานข้ามชาติ

และยังมีกรณีของการยืมเงินและไม่จ่ายคืน

อย่างไรก็ตามจำนวนกรณีดังกล่าวนั้นลดลงนับตั้งแต่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ก่อนหน้านี้แรงงานข้ามชาติและแรงงานเกาหลีไม่ได้ร่วมรับประทานข้าวด้วยกัน แต่หลังจากสหภาพแรงงานก่อตั้งขึ้นพวกเขาทั้งหมดทานด้วยกัน

 

แรงงานต่างชาติ

 

ผู้นำสหภาพแรงงานกล่าว

“สหภาพแรงงานบางแห่งป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติเข้าร่วมสหภาพ หากปราศจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การปกครองแบบเผด็จการต่อแรงงานอพยพก็จะรุนแรงต่อไป”

“แรงงานอพยพเรียนรู้มากกว่าชาวเกาหลีและพวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมีช่วงเวลาที่คนเกาหลีที่ออกไปหาเงินต่างแดนเช่นกัน แล้วชาวเกาหลีเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะ?”

“แรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานที่เท่าเทียมกัน เราก็ได้แต่หวังว่าคุณจะปฏิบัติต่อคนงานทุกคนด้วยวิธีเดียวกัน”

แรงงานข้ามชาติก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงจำเป็นต้องเข้าร่วมสหภาพแรงงาน แรงงานข้ามชาติที่มีความรู้ภาษาเกาหลีควรเข้าร่วมสหภาพแรงงานและเป็นตัวแทนสะท้อนความคิดเห็นของแรงงานข้ามชาติภายในบริษัท

เราไม่ควรได้รับโบนัสและค่าจ้างในวันหยุดเช่นเดียวกับพนักงานเกาหลีในปี 2020 หรือ?

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account