เนื่องจากอุตสาหกรรมเดลิเวอร์รี่ขาดแคลนแรงงานเกาหลีเป็นอย่างมากจนมีข่าวที่กำลังแพร่กระจายว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาเพิ่มงานบริการเดลิเวอร์รี่เข้าไปยังภาคบริการภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน (EPS)

 

[ใจความ]

ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง เช่น อุตสาหกรรมการจัดส่ง (เดลิเวอร์รี่)

 

EPS

 

ในการตอบสนองของภาครัฐ กระทรวงแรงงานและการจ้างงานอธิบายว่า:

 

[คำอธิบายกรมแรงงานการจ้างงาน]

กระทรวงการจ้างงานและแรงงานกำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มระบบใบอนุญาตการจ้างงานพิเศษ (H-2) สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเพิ่มเติมหรือไม่

 

EPS

 

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตในระบบอนุญาตการจ้างงานแล้ว ยังต้องมีการทบทวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานและการละเมิดงานของเกาหลี

นี่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการนโยบายแรงงานต่างชาติหลังจากรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ

ดังนั้นทางการเองกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มอุตสาหกรรมที่ควรจะได้รับอนุญาตเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตตามแต่ ยังไม่มีการตัดสินใจใด ๆอย่างเป็นทางการ

 

EPS

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account