การนำแรงงาน EPS เข้าประเทศได้กลายมาเป็นปัญหาในที่ต้องถกจริงจังในการตรวจสอบของรัฐสภา (국정감사) ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในประเทศจริงๆ มีน้อยเกินไป

จากการสำรวจพบว่ามีแรงงานต่างชาติเพียงแค่ 9.9% (EPS) เท่านั้นที่มีกำหนดเดินทางเข้าประเทศเกาหลีในปีนี้

ตามข้อมูลที่ผู้แทนคังฮุนชิค (강훈식의원) จากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานส่งมา (고용노동부) คาดว่าจะมีผู้เข้ามาในฐานะ E-9 ทั้งหมด 56,000 คนในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ณ เดือนสิงหาคมมีเพียง 5,590 คนเท่านั้นที่เข้ามาในประเทศได้

 

[แรงงาน E-9 ที่เข้ามาจริง]

โรงงานผลิต – 4,028

งานก่อสร้าง – 177

อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ – 1,131

ประมง – 253

 

รัฐสภาเกาหลี

 

โควต้าสำหรับระบบการอนุญาตการจ้างงานถูกกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายต่างประเทศ (외국인정책위원회) โควต้าอนุญาตการจ้างงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดสินใจของรัฐบาลโดยไม่เหลือให้อีกททาง (อุปสงค์) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด คณะกรรมการนโยบายต่างประเทศซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมปีที่แล้วได้ตัดสินใจรับแรงงานต่างชาติทั้งหมด 56,000 คนในปีนี้

แต่ด้วย COVID-19 การเข้ามาของแรงงานต่างชาติในปีนี้เป็นครั้งสุดท้ายจึงมีแค่ในวันที่ 25 มีนาคมในส่วนของภาคการผลิตและการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเพียงแค่ 4,205 คนจาก 43,000 คนที่มีกำหนดการเดินทางเข้าประเทศ นั่นทำให้กำลังคนขาดแคลนทั้วประเทศ

ภายใต้สถานการณ์ร้ายแรงเหล่านี้กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) และกระทรวง SMEs และ Startups (중소벤처기업부) เท่านั้นที่รับผิดชอบ แต่กลับให้คำตอบที่คลุมเครือต่อรัฐสภา

เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานตอบเพียงว่า “เรากำลังพิจารณาที่จะดำเนินการนำแรงงานต่างชาติกลับมาอีกครั้งอยู่”

 

กระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ (중소벤처기업부) ซึ่งรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าว

“กระทรวงการจ้างงานและแรงงานมีหน้าที่กำหนดนโยบายสำหรับอุปสงค์และอุปทานของแรงงานต่างชาติ ส่วนกระทรวง SMEs และ Startups ไม่มีโครงการแยกต่างหาก”

 

บางคนเสนอว่ากระทรวงการจ้างงานและแรงงานและกระทรวง SMEs และ Startups ควรดำเนินมาตรการร่วมกันเพื่อให้แรงงานต่างชาติกลับเข้ามาทำงานต่อ

 

ผู้แทนคังฮุนซิคกล่าว

“กระทรวง SMEs และ Startups ควรมีมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของบริษัทที่ต้องจ้างแรงงานต่างชาติด้วย”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2020 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account