จินช็อนออกคำสั่งทางปกครอง “จ้างงานต่างชาติฉีดวัคซีนครบเท่านั้น”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เมืองจินช็อน, จังหวัดชุงช็อฃบุกโด (충북 진천군) ประกาศว่าจะดำเนินการตามคำสั่งทางปกครองเรื่อง “การนำนโยบายว่าจ้างงานผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น” เข้ามาใช้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในกลุ่มแรงงานต่างชาติมีจำนวนมาก

จ้างงานต่างชาติ

ซึ่งหมายความว่า เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการว่าจ้างงานในจินช็อนกุน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจำจะต้องเข้ารับการตรวจหาโควิดแบบ PCR ทุกๆ 2 สัปดาห์

ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ยังคงเข้ารับตรวจหาโควิดแบบPCR ได้ฟรีโดยไม่ต้องมีการตรวจวีซ่าเช่นเดิม โดยข้อมูลที่ได้รับระหว่างขั้นตอนการตรวจโควิดจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกักกันโรคเท่านั้น

หากมีการละเมิดคำสั่งทางปกครองจะส่งผลให้มีการปรับไม่เกิน 3 ล้านวอนตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดเชื้อ และสถานที่ทำงานก็จะถูกสั่งปิดหรือระงับเป็นเวลา 3 เดือน

จ้างงานต่างชาติ

นอกจากนี้ หากพบว่าโควิด-19 แพร่กระจายเพราะมีการละเมิดคำสั่งทางปกครอง บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันโรคทั้งหมด

เจ้าหน้าที่จากเมืองจินช็อนกล่าวว่า “เราขอความร่วมมือจากนายจ้างและแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ในภูมิภาค”

อย่างไรก็ตามในเมืองจินช็อนมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 65 รายในเดือนนี้โดยเป็นชาวต่างชาติถึง 52.3%

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว