ศาลฯโยงคนวีโดดวีเพิ่มขึ้น “กฎต่างชาติห้ามย้ายงานยังคงดำเนินต่อ”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงระบบอนุญาตจัดหางานซึ่งห้ามไม่ให้แรงงานต่างชาติเปลี่ยนสถานที่ทำงานมีความสมเหตุสมผลแล้ว

ต่างชาติห้ามย้ายงาน

ผู้พิพากษา 7 ใน 9 คนตัดสินว่าควรอนุมัติ ไม่ให้ต่างชาติย้ายสถานที่ทำงาน นั้นบัญญัติไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญคือ “เมื่อไม่นานมานี้จำนวนผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแง่ของการจัดการแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ นั้นจำเป็นต้องมีการระงับการเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยครั้งจนเกินไปและกระตุ้นการทำงานตามสถานที่ทำงานให้มีระยะเวลาทำงานยาวขึ้น”

ในบางกรณี คนงานภายใต้ระบบอนุญาตจัดจ้างงานก็ผันตัวกลายมาเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายเพราะเหตุจากการห้ามเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นกฎที่พิจารณาแล้วไม่ได้เข้ากับสถานการณ์จริงเอาเสียเลย

คนไทยที่เข้าสู่เกาหลีใต้โดยไม่มีวีซ่าและอยู่อย่างผิดกฎหมายสามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ตามใจชอบแต่กลับกันกับแรงงานภายใต้ระบบอนุญาตจัดจ้างงานที่ยังคงห้ามไม่ให้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน ส่งผลให้แรงงาน EPS เลือกที่จะอยู่อย่างผิดกฎหมายมากขึ้นเช่นกัน

ต่างชาติห้ามย้ายงาน

ตามรายงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน จำนวนชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนแต่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยผิดกฎหมายยอดสูงถึง 123,915 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น 16,837 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในทางกลับกัน ผู้เข้ามาพำนักระยะสั้น 265,763 คนที่กลายเป็นผู้อยู่อาศัยผิดกฎหมายนั้นกลับลดลง 18,474 คนเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้วเนื่องจากอิทธิพลของสถานการณ์โควิด-19

อันที่จริง จำนวนกรณีที่ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนกลายเป็นผู้อยู่อาศัยผิดกฎหมายด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรหลายประการกำลังเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กฎหมายการห้ามแรงงานต่างชาติที่มาจากระบบอนุญาตจัดจ้างานหรือ EPS นั้นยังขัดต่อคุณค่าตามรัฐธรรมนูญว่าด้วย “การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อยู่

อีกทั้งยังละเมิดอนุสัญญา UN ILO

ต่างชาติห้ามย้ายงาน

และศาลรัฐธรรมนูญกล่าวว่า “หากแรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานได้อย่างอิสระ ผู้ใช้บริการ (นายจ้างชาวเกาหลี) จะมีปัญหาในการรับกำลังคนที่มั่นคงและการดำเนินงานในสถานที่ทำงานที่ราบรื่น”

มีการกังวลว่าการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานจะทำให้แรงงานต่างชาติต้องออกจากงานบ่อยครั้ง ซึ่งจะทำให้บริษัทเสียหาย

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาล่าสุด (사업장 변경제도 개선방안 연구) ที่ตีพิมพ์โดยสถาบันแรงงานเกาหลี (한국노동연구원) แรงงานต่างชาติจะไม่เปลี่ยนสถานที่ทำงานได้โดยที่ไม่มีเหตุผลพิเศษใดๆประกอบ

เหตุผลก็คือเวลาที่ต่างชาติเปลี่ยนที่ทำงานนั้นมักไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะไม่ได้รับเงินเดือน หรือเพราะทำงานไม่ได้อย่างเดียว แต่พวกเขาต้องการอยากเปลี่ยนสถานที่ทำงานเพราะอยู่ในสถานการณ์ที่ทนไม่ได้จริงๆ มากกว่า

ท้ายที่สุดแล้วต่างชาติยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ทำงานเพียงเพราะว่าความต้องการอยากจะปกป้องสถานที่ทำงานที่ยังไม่พัฒนาให้ดีพอ และดูเหมือนว่าการปรับปรุงสถานที่ทำงานที่ไม่อำนวยความสะดวกเองก็เริ่มเป็นภัยต่อสังคมเกาหลีเสียมากกว่า เพราะเหมือนสปอยให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กไม่คิดปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทำงานเพื่อดึงดูดแรงงาน และคิดเพียงรอรับการสนับสนุนแรงฃานจากรัฐอย่างเดียว แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับไม่ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆ เช่นนี้

ในภาคการผลิต เกษตรกรรม และการประมงของเกาหลี แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดำเนินงานโดยไม่มีแรงงานต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับแรงงานต่างชาตินั้นกลับไม่ดีพอ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและรัฐสภาควรยกเลิกอย่างด่วนหรืออย่างน้อยก็ปรับปรุงระบบอนุญาตการจ้างงานเสียก่อน

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว