แรงงานต่างชาติ

เกาหลีหนุนโควต้า แรงงานต่างชาติ คาดนำเข้า 10,000 คน/เดือน

รัฐบาลวางแผนที่จะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติมากกว่า 10,000 คนเข้าประเทศในแต่ละเดือน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะอำนวยมากขึ้น เช่น จะทำให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองง่ายขึ้น

รัฐบาลจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจฉุกเฉินเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนจะมีการยืนยัน ‘แผนงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน’ โดยแรงงานต่างชาติจำนวนมากจะถูกจัดแบ่งเป็น 5 ภาคส่วนซึ่งกำลังเป็นที่ขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ได้แก่ อู่ต่อเรือ (4,800 คน) อุตสาหกรรมรากฐานสำคัญ ( 27,000 คน) ธุรกิจรถแท็กซี่และรถประจำทาง (2,300 คน) ร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก ( 14,200 คน) และส่วนที่เหลือเป็นภาคการเกษตรกรรม

แรงงานต่างชาติ

ประการแรก จำนวนชาวต่างชาติใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งอุตสาหกรรมรากฐานสำคัญ จะเพิ่มขึ้น 6,000 ( คิดเป็น 57.3 %) ในอุตสาหกรรมการต่อเรือซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนกำลังคนอย่างรุนแรง จะมีการให้มอบหมายสิทธิการเข้าทำงานด้านนี้ให้แก่ผู้สมัครต่างชาติทั้งหมดที่ต้องการเข้ามาทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการต่อเรือคาดว่าจะจ้างผู้เชี่ยวชาญ 3,000 คน เช่น ช่างเชื่อมและช่างทาสี ส่วนในภาคเกษตรได้มีการตัดสินใจจะขยายการจัดสรรแรงงานต่างชาติ 600 คน เป็น 2,224 คน

แรงงานต่างชาติ

รัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน ลี จองซิก กล่าวว่า “ประการแรก เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาคสนาม เราจะรีบนำแรงงานต่างชาติมากกว่า 10,000 คนต่อเดือนเข้ามาฟื้นฟูจำนวนแรงงานต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีให้กลับมาเดินหน้าด้านแรงงานในปีนี้ เราจะสนับสนุนการเข้ามาของบุคลากรใหม่ๆ ผ่านการสนับสนุนเฉพาะทางและตามที่เราได้มีการกำหนดเอง”

รัฐบาลยังได้ตัดสินใจที่จะออกใบอนุญาตการจ้างงานใหม่ ซึ่งมีกำหนดจะออกในไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ ด้วยวิธีการข้างต้นนี้แรงงานกว่า 63,000 คนที่รอเข้าประเทศจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 50,000 คนแรกจะได้รับการจัดสรรนำเข้ากำลังแรงงาน 10,000 คนต่อเดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป หากเป็นเช่นนี้ คาดว่าปีนี้จะมีแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายแรงงานกว่า 84,000 คน และจะเป็นการฟื้นฟูกำลังคนสู่ระดับที่เคยมีก่อนโควิด-19 (277,000 คน)

แรงงานต่างชาติ

นอกจากนี้ ช่วงต้นเดือนตุลาคมจะเริ่มมีการกำหนดการรับแรงงานต่างชาติในปีต่อไป ที่จะถูกกำหนดให้เข้าเกาหลีตั้งแต่มกราคมปีหน้า เพื่อจะให้กำลังคนที่จำเป็นสามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ทันท่วงที และคาดว่าระบบจะดีขึ้น เช่น การออกใบอนุญาตการจ้างงานภายในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ‘กองกำลังเฉพาะกิจสนับสนุนการจ้างงานอย่างรวดเร็ว’ กำลังจะจัดตั้งขึ้นตามศูนย์จัดหางาน 17 แห่งในอุตสาหกรรมต่อเรือ ซึ่งเป็นภาคที่ขาดแคลนกำลังคนอย่างต่อเนื่อง และศูนย์จัดหางานในพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมรากฐานหนาแน่น เพื่อให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึงและถือเป็นสถานที่เชื่อมโยงกันระหว่างคนงานและสถานที่หาแรงงานอีกด้วย

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว