1. คำถามเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง

 

[Q] ถ้าฉันขอใบอนุญาตเข้าประเทศได้หลายครั้งไว้แล้ว ฉันต้องขออนุญาตอีกหรือไม่?

[A] การขอใบอนุญาตขาเข้าเกาหลี (re-entry permit) ถูกแบ่ง 2 ประเภท นั้นคือ ใบอนุญาตขาเข้าแบบครั้งเดียว ที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และใบอนุญาตขาเข้าแบบหลายครั้งที่สามารถใช้ได้อย่างน้อยสองครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้และกรณีตามคำถามข้างต้นเรามีมาตราการให้ใช้ ใบอนุญาตขาเข้าแบบครั้งเดียว เท่านั้น

 

[Q] ขั้นตอนการสมัครขอ Re-entry permit เป็นอย่างไร?

[A] เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างชาติ, หนังสือเดินทาง, และใบยื่นขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง พร้อมยื่นคำชี้แจงเหตุผลในการเดินทางโดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 30,000 วอนต่อบุคคล

 

[Q] เกณฑ์การออกใบ Re-entry permit คืออะไร? และสาเหตุอะไรที่จะไม่ได้รับอนุญาต?

[A] จริงๆ แล้ว re-entry permit ถูกนำมาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในระยะยาวเองได้รับการยกเว้นการขอ Re-entry permit เพราะมันสร้างความไม่สะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนในเกาหลี แต่มีการนำกลับมาพิจารณาใช้นั้นก็เพียงเพราะอยู่ในช่วงโควิด-19 ระบาดเท่านั้น จึงไม่มีสาเหตุที่จะต้องปฏิเสธการให้อนุญาตเข้าเมืองที่เข้มเฉพาะเจาะจง

 

Re-entry permit

 

[Q] กระบวนการออก re-entry permit (ใบอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง) และการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเข้าสู่ประเทศอีกครั้งนั้นจะส่งกระทบต่อรายจ่ายของชาวต่างชาติหรือ?

[A] การระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องวางระบบไว้ การทำเช่นนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อทุกคน จึงเห็นว่าควรมีกฏนี้ อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการยกเว้นการขอใบรับรองแพทย์นั้นจะเป็นผู้ที่ถือใบ ‘격리면제서’ เท่านั้น

 

[Q] จำนวนชาวต่างชาติที่ออกจากเกาหลีก่อนวันที่ 1 มิถุนายน และเข้าสู่ประเทศเกาหลีหลังจากวันที่ 1 มิถุนายนมีอยู่เท่าไหร่แล้ว?

[A] เป้าหมายคือชาวต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศหลังวันที่ 1 มิถุนายน ชาวต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศก่อนวันที่ 1 มิถุนายนสามารถกลับเข้าประเทศอีกครั้งแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีใบอนุญาตเข้าประเทศหรือใบรับรองสุขภาพตามกฏใหม่ที่เพิ่งจะเตรียมบังคับใช้

 

[Q] จะทำการตรวจหาโควิดและแยกกักกันตัวอย่างไรหากเข้าเกาหลีอีกครั้ง

[A] ทุกคนต้องแยกกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน หากไม่มีที่กักกันคุณจะถูกกักตัวในสถานที่ราชการ อย่างไรก็ตามการแยกนั้นไม่รวมสำหรับชาวต่างชาติที่มีวีซ่า A1 (การทูต), A2 (ข้าราชการ), A3 (ผู้ได้ทำมีข้อตกลง) และ 격리면제서 ใบยกเว้นการกักกันโรค

 

Re-entry permit

 

[Q] หากชาวต่างชาติเดินทางออกจากประเทศของพวกเขาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาครอบครัวพวกเขาสามารถขอใบอนุญาตกลับเข้าที่สนามบินได้หรือไม่?

[A] สามารถขอใบ Re-entry permit ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งสามารถออกให้ในวันเดียวกันได้ แต่ขอแนะนำให้คุณมาถึงสนามบิน แต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการสมัครใหม่อาจใช้เวลานาน
นอกจากนี้ Hi Korea กำลังพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถสมัครออนไลน์ได้ในเดือนมิถุนายน

 

[Q] การขอใช้เวลานานแค่ไหน?

[A] หากไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขอใบ re-entry permit ก็จะได้รับในวันที่ยื่นเรื่องเลย

 

[Q] ใบรับรองแพทย์ที่ต้องส่งตอนกลับเข้าประเทศอีกครั้งคืออะไร?

[A] คนที่เดินทางกลับเข้าเกาหลีอีกครั้งต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ใบรับรองแพทย์ไม่มีรูปแบบเฉพาะ แต่ต้องเขียนเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ

* หากออกเป็นภาษาอื่นๆ จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการแนบการแปลเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ (ดูตัวอย่างฟอร์มการแปลได้ในเว็บไซต์ Hi Korea)

 

[Q] เจ้าหน้าที่สายการบินจำเป็นต้องมีใบ re-entry permit นี้ด้วยหรือไม่?

[A] พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ใบ re-entry permit และใบรับรองแพทย์

 

Re-entry permit

 

2. อนุญาตเพียงชั่วคราวให้ชาวต่างชาติที่พำนักระยะสั้นสามารถเปลี่ยนสถานะการเข้าพักเป็น F-6 ในเกาหลีได้

กระทรวงยุติธรรมได้ตัดสินใจอนุญาตให้ผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงานที่เข้าประเทศในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อมาขอวีซ่า F-6 ในเกาหลีใต้นั้นสามารถขอวีซ่าได้โดยไม่ต้องกลับไปรอที่ไทย (มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม)

 

[เป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้]

– ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศด้วยการพำนักระยะสั้นก่อนวันที่ 12 เมษายนหลังจากแต่งงานกับชาวเกาหลีในต่างประเทศ

– ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีด้วยการพำนักระยะสั้นก่อนวันที่ 12 เมษายน และแต่งงานกับชาวเกาหลีในเกาหลี (ควรแต่งงานมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน)

– ผู้ที่มีวีซ่าเข้าพักในระยะสั้น: B-1 (สิทธิ์ฟรีวีซ่า), B-2 (นักท่องเที่ยว) และ C-3 (เข้าเยี่ยมระยะสั้น)

 

ตัวอย่าง) นางสาว A ชาวไทยจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์และเข้าประเทศเกาหลีเมื่อวันที่ 10 มีนาคมด้วยวีซ่า B-1 (สิทธิ์ฟรีวีซ่า) แต่การจะกลับไปยื่นเรื่องขอวีซ่าแต่งงานที่ไทยนั้นดูจะเป็นเรื่องยาก เพราะคู่สมรสชาวเกาหลีเข้ามาประเทศไทยยาก

นางสาวA สามารถสมัครขอวีซ่าที่เกาหลีได้ (เพราะเธอเข้าเกาหลีก่อนวันที่ 12 เมษายนและ แต่งงานกับคู่สมรสมาแล้ว 90 วัน)

 

ตัวอย่าง) นางสาว B ชาวไทยเดินทางมาเกาหลีเมื่อวันที่ 5 เมษายนและจดทะเบียนสมรสกับแฟนเกาหลีเมื่อวันที่ 10 เมษายน

กรณีนี้นางสาว B ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศเกาหลีได้ (เธอเข้าเกาหลีก่อนวันที่ 12 เมษายน และแต่งงานไม่เกิน 90 วัน)

 

ตัวอย่าง) สองปีหลังจากที่เข้าเกาหลี นางสาว C ซึ่งเป็นคนไทยที่ผิดกฎหมายต้องการอยู่เกาหลีนานขึ้นเธอจึงหาแฟนเกาหลี เธอจดทะเบียนสมรสในเกาหลีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมโดยรู้ว่าระบบดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้แล้ว

กรณีนี้ไม่สามารถสมัครขอวีซ่าในประเทศเกาหลีได้ (เธอเข้าเกาหลีก่อนวันที่ 12 เมษายน และแต่งงานไฝไม่เกิน 90 วัน)

 

*อย่างไรก็ตามจะอำนวยความสะดวกในด้านการยื่นเรื่องสมัครขอวีซ่าในประเทศเกาหลีเท่านั้น แต่ขั้นตอนการคัดกรองยังจะเข้มงวดเหมือนเดิม คุณต้องใช้เอกสารทั้งหมดที่คุณต้องยื่นมาดำเนินการยื่นขอวีซ่าแต่งงานเหมือนเช่นเดิมที่ต้องเตรียมในประเทศบ้านเกิด

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว(1), แหล่งข่าว(2)

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account