ยกเลิกผลตรวจ PCR ก่อนเข้าเกาหลี “สำหรับต่างชาติที่ติดโควิดในเกาหลี”

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมเป็นต้นมา ชาวเกาหลีที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่จำเป็นต้องยื่นใบรับรองผล PCR เชิงลบก่อนเดินทางเข้าเกาหลี ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนัก (ผู้มีวีซ่า) ที่มีประวัติติดเชื้อโควิดก็จะได้รับการยกเว้นการใช้ใบรับรองผล PCR เช่นกัน

ยกเลิกผลตรวจ PCR

หน่วยงานสาธารณสุขเผยชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนัก (ผู้มีวีซ่า) ซึ่งพ้นระยะเวลากักกันหลังจากได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่จำเป็นต้องส่งผลยืนยัน PCR เชิงลบเมื่อต้องการเดินทางเข้าสู่เกาหลี

อย่างไรก็ตาม การได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้ผลตรวจ PCR นั้นเงื่อนไขจะแตกต่างจากคนเกาหลีเล็กน้อยนั่นคือ จะยกเว้นผลตรวจเฉพาะกับต่างชาติที่ติดเชื้อภายในประเทศเกาหลีเท่านั้น ซึ่งเดิมทีหากเป็นชาวเกาหลีหากติดเชื้อจากต่างประเทศและรักษาหายตามเงื่อนไขแล้วก็สามารถได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลตรวจได้

นี่ถือเป็นการตรวจสอบการอย่างครอบคลุมเพราะสามารถตรวจสอบเอกสารว่าใครติดเชื้อบ้างโดยส่วนมากจะใช้วิธีการเช็คผ่าน เคาน์เตอร์สายการบิน

ยกเลิกผลตรวจ PCR

ดังนั้น ชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนพำนัก (ผู้มีวีซ่า) ที่ไม่ต้องส่งคำยืนยัน PCR เชิงลบ จะต้องมีเอกสารยืนยันการติดเชื้อและกักตัว (격리통지서) ที่ออกให้จากภายในเกาหลีและบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ (외국인등록증) และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 วันแต่ไม่เกิน 40 วันก่อนวันเดินทางเข้าเกาหลี

[เอกสารที่ต้องจัดเตรียม]
▲ บัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ (ใบกาม่า : 외국인등록증) หรือบัตรประจำตัวผู้พำนักถาวร (영주증) ที่ออกในเกาหลี ▲ ใบเอกสารการแจ้งกักตัวหลังการติดเชื้อ(격리통지서) เพื่อยืนยันวันที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 (วันที่ยืนยันในหนังสือแจ้งต้องอยู่ระหว่าง 10 ถึง 40 วันหลังติดเชื้อ โดยต้องนำมายื่นก่อนเดินทางเข้า)

ยกเลิกผลตรวจ PCR

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว