ตามกฎการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองมาตรา 47 และ 49-2 ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะพำนักอยู่เพื่อทำงานจะต้องรายงานอาชีพและรายได้ต่อปีของตนต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ เวลาที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนคนต่างชาติและ ขออนุญาตพำนักในเกาหลี

การรายงานรายได้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม

 

เมื่อไหร่ที่ต่างชาติจะต้องรายงานรายได้ต่อเจ้าหน้าที่ต.ม.

-เมื่อต้องการยื่นขอวีซ่า/ เมื่อต้องการขยายระยะเวลาการพำนัก (ต่อวีซ่า) / เมื่อต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า/ และเมื่อต้องการย้ายงาน

นอกจากนี้ยังต้องรายงานหากรายได้มีการเปลี่ยนแปลงงานหรือรายได้ประจำปี

* ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนไปแล้วจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงงานหรือรายได้ของตน หลังจากการรายงาน ‘อาชีพและรายได้ประจำปี’ ครั้งแรก

* และจะต้องรายงานเฉพาะเมื่อรายได้ประจำปีมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

 

ต่อวีซ่า

 

[หัวข้อรายได้ต่อปี]

1. เป็นผู้ไม่มีรายได้

2. ผู้มีรายได้น้อยกว่า 10 ล้านวอนต่อปี

3. ผู้มีรายได้มากกว่า 10 ล้านวอนถึงน้อยกว่า 20 ล้านวอน

4. ผู้รายได้มีมากกว่า 20 ล้านวอนถึงน้อยกว่า 30 ล้านวอน

5. ผู้รายได้มีมากกว่า 30 ล้านวอนถึงน้อยกว่า 40 ล้านวอน

6. ผู้มีรายได้มากกว่า 40 ล้านวอนถึงน้อยกว่า 50 ล้านวอน

7. ผู้มีรายได้มากกว่า 50 ล้านวอนต่อปี

(*ตัวอย่างเช่น รายได้ต่อปี 2020 อยู่ที่ 28 ล้านวอน แต่ หากรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 33 ล้านวอนในปี 2021 เราจำเป็นจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงของรายได้ให้ทางต.ม. รับทราบ)

 

ประเภทของวีซ่าที่จำเป็นต้องรายงานรายได้ ได้แก่ D-7, D-8, D-9, E-1 ถึง E-9 และ E-10

เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม ได้แก่ “외국인 직업 및 연간 소득금액 신고서(แบบฟอร์มรายงานอาชีพของชาวต่างชาติและรายได้ประจำปี) และ 소득금액증명원(หนังสือรับรองรายได้), (D-7 ไม่ต้องยื่นเอกสาร)

แบบฟอร์ม ‘외국인 직업 및 연간 소득금액 신고서’ สามารถดาวน์โหลดได้จาก Hikorea และแบบฟอร์ม 소득금액증명원 สามารถออกได้ผ่าน HomeTex หรือสำนักงานสรรพากรใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม หากเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ D-7, D-8 หรือ D-9 และยังไม่มีรายได้ในเกาหลีเลย เมื่อต้องการยื่นเรื่องลงทะเบียนชาวต่างชาติ (ขอวีซ่า) เขา / เธอผู้นั้นจะต้องยื่นสัญญาจ้างงานแทนหนังสือรับรองเงินเดือน 소득금액증명원

 

ต่อวีซ่า

 

ในทางกลับกัน สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่จำเป็นต้องมีงานทำนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป

เช่น วีซ่าประเภท F-2, F-4, F-6 และ H-2

พวกเขาเหล่านี้จะต้องส่งเอกสาร “외국인 직업 및 연간 소득금액 신고서” และ หากพวกเขามีงานทำและมีรายได้ พวกเขาจะต้องส่ง “소득금액증명원” เพิ่มเติม

 

ต่อวีซ่า

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2021 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account