การกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งในฐานะแรงงานซื่อสัตย์นั้นเดิมทีแรงงาน EPS จะต้องมีประวัติการทำงานในสถานที่ทำงานเดิมจนครบ 4 ปี 10 เดือน และต้องกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดเป็นเวลา 3 เดือนถึงจะสามารถกลับเข้ามาใหม่ (Re-entry) ในฐานะแรงงานซื่อสัตย์ทำงานที่เดิมได้ต่ออีก 4 ปี 10 เดือน

EPS

 

แต่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการกลับมา (Re-Entry) ทำงานใหม่อีกครั้ง แรงงานต่างชาติ (EPS) จะสามารถกลับไปพักได้ 1 เดือน ซึ่งเดิมที 3 เดือน โดยมาตราการนี้จะนำมาปรับใช้เพื่อลดการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ

ทำไมการถึงต้องนำกฏหมายในการให้กลับเข้ามาอีกครั้ง (Re-Entry) แบบใหม่มาใช้?

เกิดปัญหาในกลุ่มแรงงานต่างชาติ(EPS) ที่ต้องการจะกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง มีกรณีที่พวกเขาจะต้องทนทำงานอยู่สถานที่เดิม 4 ปี 10 เดือนเพราะนายจ้างที่ไม่ดี และมีกรณีที่นายจ้างต้องการจัดจ้างแรงงานต่างชาติคนเดิมเพราะทักษะการทำงานดีแต่แรงงานต่างชาติกลับมีประวัติการย้ายสถานทำงาน

 

EPS

 

กฎหมายใหม่! ใครขอกลับเข้าใหม่ได้อีกครั้ง (Re-Entry)??

แรงงานต่างชาติ (EPS) ที่มีประวัติการย้ายสถานที่ทำงานแต่ย้ายไปยังสถานที่ทำใหม่ที่มีประเภทงานคล้ายๆ สถานทำงานเดิมจะสามารถขออนุญาตกลับเข้ามาได้ใหม่อีกครั้ง (Re-Entry) โดยเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานและจัดจ้างงาน (โคยงโนดงบู)

นอกจากนั้นในกรณีที่แรงงานต่างชาติ (EPS) ที่ต้องทนกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของนายจ้างเพียงเพราะเหตุต้องการ กลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง (Re-Entry) โดยทนมาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี เดิมทีจะมีสิทธิ์ในการยื่นขอเข้ามาใหม่ได้ แต่กฏหมายใหม่คือ แม้ว่าแรงงานจะทนต่อพฤติกรรมไม่ดีของนายจ้างน้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถยื่นขอกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้เช่นกัน โดยจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ผ่านการพิจารณาของคณะที่ปรึกษาสภาคุ้มครองสิทธิมนุษยชนก่อน

 

EPS

 

อย่างไรก็ตามกฎหมายแรงงานใหม่ข้อนี้ได้ผ่านร่างกฎหมายเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการนำมาใช้จริง 6 เดือนให้หลังจากนี้

 

ขอบคุณที่มา: (แหล่งข่าว)

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2021 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account