ด่วนแรงงานวี! อัพเดทกฎหมายแรงงานใหม่

 

ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานชาวต่างชาติฉบับแก้ไขได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม มาดูว่ามีอะไรที่ได้รับการอนุมัติบ้าง

กฎหมายแรงงานใหม่

1. ข้อบังคับด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติ (บังคับใช้จริง 6 เดือนให้หลังจากกฎหมายประกาศใช้)

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติจะต้องได้รับการอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน, สิทธิมนุษยชน ฯลฯ และจะมีการปรับโทษไม่เกิน 5 ล้านวอนหากพบการละเมิด

2. การขยายระยะเวลาการจัดจ้างพิเศษ (ดำเนินการในวันที่กฎหมายประกาศใช้ทันที)

เพื่อสนับสนุนบริษัทที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการลดเที่ยวบินเข้าออกประเทศ บริษัทสามารถขยายระยะเวลาการจ้างงานแรงงานต่างชาติออกไปได้อีก 1 ปี บังคับใช้ได้ทันทีหลังจากการพิจารณาและการลงมติของคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรมนุษย์ต่างประเทศ

* เป้าหมายหลักในข้อนี้: กลุ่มแรงงานต่างชาติที่วีซ่ายังไม่หมดอายุระยะเวลาการจ้างงาน

กฎหมายแรงงานใหม่

3. ลดระยะเวลาของการจำกัดการกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง (Re-entry) สำหรับผู้ที่มีวีซ่ามีทักษะเชี่ยวชาญ

แรงงานต่างชาติที่ต้องกลับไปพักแล้วกลับเข้ามาในประเทศอีกครั้งในแท็คที่สองเดิมทีต้องกลับไปพัก 3 เดือน แต่มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ให้สามารถกลับไปพักได้ 1 เดือนแล้วจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศได้อีกครั้ง

4. ขยายขอบเขตการกลับเข้าประเทศอีกครั้งกรณีพิเศษ (การจ้างแรงงานซ้ำแบบพิเศษ ระบบแรงงานซื่อสัตย์)

แม้ว่าแรงงานต่างชาติจะเปลี่ยนสถานที่ทำงานแต่ยังเป็นสถานที่ทำงานในเชิงอุตสาหกรรมเดียวกันเกินระยะเวลาหนึ่ง แรงงานก็จะได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศได้อีกครั้ง (ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน )

กฎหมายแรงงานใหม่

5. การเสริมข้อกำหนดในการกลับเข้าประเทศอีกครั้งกรณีพิเศษ (การจ้างแรงงานซ้ำแบบพิเศษ ระบบแรงงานซื่อสัตย์) แม้จะมีประวัติการเปลี่ยนสถานที่ทำงานด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความรับผิดชอบของแรงงานต่างชาติ

ในกรณีของการเปลี่ยนสถานที่ทำงานด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความผิดของแรงงานต่างชาติเดิมทีกำหนดการอยู่สถานที่ทำงานใหม่ต้องมีเวลาเหลืออย่างน้อย 1 ปี ถึงจะมีสิทธ์ได้รับการกลับเข้าประเทศอีกครั้งกรณีพิเศษ หรือ การจ้างแรงงานซ้ำแบบพิเศษ ระบบแรงงานซื่อสัตย์

แต่นับจากนี้แม้ว่าระยะเวลาของสัญญาจ้างงานกับที่ใหม่จะน้อยกว่า 1 ปี แรงงานต่างชาติก็มีสิทธิ์กลับเข้ามาใหม่ได้อีกครั้งหากทางสมาคมที่เกี่ยวข้องเห็นว่าสมเหตุสมผล

6. การขุดเหมืองจะถูกเพิ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมอนุญาตการจัดจ้างงานพิเศษ (ประเภทวีซ่า H-2)

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail