ก.ยุติธรรมทบทวน ‘ตั้งกรมตรวจคนเข้าเมือง’ “ขยายจำนวนต่างชาติหรือขยายการปราบปราม?”

การลดลงของจำนวนประชากรเกาหลีกำลังจะกลายเป็นความจริง ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (통계청) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม คาดว่าอัตตราประชากรวัยทำงานจะลดลง 13.19 ล้านคนในช่วง 30 ปี จาก 37.38 ล้านคนในปี 2020 เหลือราวๆ 24.19 ล้านคนในปี 2050

กรมตรวจคนเข้าเมือง

เชื่อกันว่ากระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกรมตรวจคนเข้าเมือง (이민청) เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถจากต่างประเทศจำนวนมากในวัยทำงานเข้ามาเพื่อรับมือกับการลดลงของประชากรเกาหลี ข้อเท็จจริงที่ว่านโยบายส่งเสริมการคลอดบุตรอย่างเดียวที่มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอก็กำลังส่งผลกระทบเช่นกัน

นอกจากการส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติผ่านการจัดตั้งกรมตรวจคนเข้าเมืองแล้ว กระทรวงยุติธรรมยังคาดหวังที่จะมีส่วนร่วมในการบูรณาการทางสังคมด้วย โดยตั้งใจจะจัดการชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพด้วย

จำนวนชาวต่างชาติที่อยู่ก่อน COVID-19 เกิน 4% ของประชากรทั้งหมด (2.5 ล้านคน) ในหน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งแบ่งเป็น ชาวต่างชาติมากกว่า 15% และคาดว่าชาวต่างชาติก็ยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นกระทรวงราวๆ 12 กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติ รวมถึงกระทรวงยุติธรรม (법무부) กระทรวงการบริหารรัฐกิจและความมั่นคง (행정안전부) และกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) ซึ่งขาดศูนย์ควบคุม ประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบายจึงส่งผลแย่และมีปัญหามากมายในการหางบประมาณ

อย่างไรก็ตาม การมีของกรมตรวจคนเข้าเมืองอาจจะผลต่อการบริหารจัดการชาวต่างชาติไปด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวโน้มของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นโดยจะอยู่กับแนวโน้มของอำนาจบริหารของรัฐบาลสมัยนั้นๆ

กรมตรวจคนเข้าเมือง

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของสหรัฐอเมริกา เมื่อการบริหารของทรัมป์ไม่เอื้ออำนวยต่อชาวต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมชาวต่างชาติเนื่องจากมีการปราบปรามต่างชาติไร้วีซ่าในวงกว้างและผุดข้อจำกัดด้านวีซ่ามากมาย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของรัฐบาลไบเดนที่เป็นมิตรกับสิทธิมนุษยชน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลชาวต่างชาติ เช่น การขยายวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ และปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของชาวต่างชาติ

กรมตรวจคนเข้าเมือง

นั้นจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเชียร์ให้มีการจัดตั้งกรมตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติได้ เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ถือกำเนิดมาจากการเลือกปฏิบัติและความเกลียดชังผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งสตรีและชาวต่างชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ต้องรอดูว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจจะใช้หน่วยงาน ตม. ไปในทิศทางอย่างไร

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว