แรงงานตามฤดูกาล

ทำไม แรงงานตามฤดูกาล 12,000 ยังไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานชนบท?

นายเอเจ้าของฟาร์มแห่งหนึ่งได้ยื่นคำร้องหลังจากเห็นประกาศ “ระบบแรงงานตามฤดูกาล” ในปีนี้ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงยุติธรรม (법무부) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในชนบท พวกเขาเป็นแรงงานต่างชาติซึ่งอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่ชนบทในเกาหลีเป็นเวลา 3-5 เดือนเท่านั้น ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพียงปีเดียว แรงงานตามฤดูกาล 12,000 คนได้เดินทางเข้ามาในประเทศ

แต่การทำฟาร์มจริงๆนั้นต้องการคนจำนวนมากในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่วุ่นวาย แต่ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลทำฟาร์มเกษตรกรก็ไม่ต้องการจัดจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลับต้องมาแบกภาระการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามฤดูกาลแม้พวกเขางานยุ่งหรือว่างงานเป็นรายเดือน มันสะท้อนให้เห็นว่าระบบแรงงานตามฤดูกาลไม่เหมาะกับพื้นที่ชนบท

แรงงานตามฤดูกาล

เกษตรกรบางคนจึงเลือกที่จะขอยืมแรงงานตามฤดูกาลจากกันและกันเอง แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งผิดต่อกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ และนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่ชนบทของเกาหลีที่มาจากระบบการจัดการที่ไม่สะดวกและไม่ตอบโจทย์ทั้งระบบ

นายเอ ชาวนาที่ทำงานร่วมกับแรงงานตามฤดูกาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งเผยว่า “ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเกษตรกรรายย่อยและขนาดกลางที่จะจัดการเรื่องค่าจ้างเป็นรายเดือน ย้อนไปนึกถึงช่วงที่ ปธน. ยุนซ็อกยอล สมัยยังเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ให้สัญญาว่าจะส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างชาติโดยผ่าน ศูนย์กลางจัดการแรงงานในชนบท ให้จัดส่งแรงงานตามไร่ตามสวนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนในชนบท แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะรักษาสัญญา”

ปัจจุบัน รัฐบาลภายใต้การดูแลของ ปธน.ยุน อวดอ้างว่ามีกำลังคนในชนบทเพียงพอ แต่พื้นที่ชนบทไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีผู้อยู่อาศัยที่ผิดกฎหมาย

กลุ่ม “농작업팀” ที่เป็นแรงงานไม่มีวีซ่าพำนักตามกฎหมายกำลังเติมเต็มกำลังแรงงานที่ขาดแคลนอยู่ในตอนนี้ และเนื่องจากมีการแข่งขันกันเองระหว่างเกษตรกรในการจัดจ้างผู้อพยพผิดกฎหมายจากกลุ่ม “농작업팀” ทำให้เกษตรกรบางรายต้อง “รายงาน” ฝั่งคู่แข่งของตนไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แรงงานตามฤดูกาล

ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าผู้อพยพผิดกฎหมายกลุ่ม “농작업팀” นี้ควรจะต้องได้รับการรับรอง เรื่องนี้ทางรัฐบาลเกาหลีควรกำหนดให้ “농작업팀” ที่เป็นผู้อพยพผิดกฎหมายนี้กลายมาเป็น “ธุรกิจเชิงแลกเปลี่ยนแรงงานที่เชี่ยวชาญด้านงานเกษตร”

ขณะนี้เป็นฤดูสำหรับการเก็บเกี่ยวหัวหอม แต่หากไม่มีกลุ่ม “농작업팀” ของแรงงานผิดกฎหมายเกษตรกรก็จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวหัวหอมได้ และผู้บริโภคก็ไม่สามารถซื้อในราคาที่เหมาะสมได้ด้วย

เอาจริงๆ ภาคการเกษตรหากไม่มีแรงงานเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ชาวเกาหลีก็คงจะไม่ได้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสมได้

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว