ตามที่สำนักงานใหญ่ในภูมิภาคคังวอนของสหพันธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลี (SMEs) (28 พฤศจิกายน) ได้มีการให้คำแนะนำหลายต่อหลายครั้งในช่วง ‘외국인력제도 개선을 위한 강원지역 간담회’

 

Lee, Sang-moo [도자동차정비업협동조합 이사장]

“ในหลาย ๆ กรณีแม้ว่าจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขสวัสดิการ เช่น การจัดหาหอพักสำหรับแรงงานต่างชาติ พวกเขากลับไม่ได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งปีและก็มีการย้ายออกกัน”

“รัฐบาลต้องลดจำนวนการขอเปลี่ยนย้ายสถานที่ทำงานจาก 5 เป็น 3 ครั้วและแรงงานชาวต่างชาติต้องทำงานเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีในบริษัทแรกหลังจากเข้าประเทศเกาหลี”

หากย้อนดูในกรณีที่แรงงานต่างชาติจำนวนมากออกจากที่ทำงาน นั่นก็เพราะสถานที่ทำงานส่วนใหญ่นั้นมีสภาพการทำงานที่ไม่ดี

จำเป็นต้องระบุเหตุผลในการออกจากบริษัทและเพื่อลดอัตราการลาออกจากที่ทำงาน

 

ลดค่าแรง

 

Yoon Sang-cheol [영서산업 부장]

“อุตสาหกรรมรากฐาน เช่น การทำแม่พิมพ์ มีการขาดแคลนกำลังคนเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ เราต้องเพิ่มขีดจำกัดในการจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มเติม”

Lee Ki-Seop [도오징어가공업협동조합 상무]

“ชาวต่างชาติสามารถทำงานได้น้อยกว่าคนเกาหลีค่าแรงขั้นต่ำถูกนำมาใช้อย่างเท่าเทียมกันนั่นจะทำให้ลดความตั้งใจของคนงานเกาหลีที่จะทำงาน”

“เราจำเป็นต้องแก้ไขระบบค่าจ้างของเราโดยคำนึงถึงผลผลิต”

 

คำพูดของลียืนยันในระบบค่าจ้างที่แตกต่างกันควรจะต้องทำไปตามกำลังการผลิต

ถึงแม้แรงงานต่างชาติจะมีทักษะมีกำลังการผลิตสูงกว่าเกาหลี อย่างไรก็ตามพวกเขาควรได้รับเงินเดือนต่ำกว่าชาวเกาหลีเพราะเป็นชาวต่างชาติ

 

ลดค่าแรง

 

ตัวแทนของกลุ่ม SMEs กล่าวว่า แรงงานต่างชาติมีกำลังการผลิตต่ำ แต่ไม่มีตัวบ่งชี้ที่แน่นอน เพราะมันเป็นเพียงคำพูด

และเป็นเพียงข้ออ้างเพียงข้อเดียวที่จะเอามาใช้เพื่อลดค่าแรงของแรงงานต่างชาติ

สำนักงานใหญ่ภูมิภาคคังวอนวางแผนที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลผ่านสภาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลี

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2020 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account