เกาหลีแนะ พาสปอร์ตวัคซีน ออนไลน์

นายกรัฐมนตรี ช็อง เซกยุน กล่าวเมื่อวันที่ 1 เมษายนว่าเขาจะนำวัคซีนพาสปอร์ตเข้ามาใช้กับเกาหลีใต้เพื่อทำการบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19

โดยนายกช็องได้เผยในการประชุมที่ศูนย์ราชการกรุงโซล

เราควรนำวัคซีนพาสปอร์ต (หรือ กรีนการ์ด) เข้ามาใช้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนรู้สึกได้ถึงการฟื้นตัวของการใช้ชีวิตประจำวัน

รัฐบาลเกาหลีได้เริ่มเตรียมวัคซีนพาสปอร์ต ตั้งแต่ต้นปีนี้และได้พัฒนาระบบที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีการฉีดวัคซีน โดยมีการวางระบบไว้ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระบบได้อัพเดทและได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบว่าประเทศอื่น ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ด้วยโดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีการสร้างความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี blockchain เข้ามาเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ในการปลอมแปลง ส่วนการรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันนั้นจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนนี้

นายกช็องกล่าวกับหน่วยงานกักกันและกระทรวงที่เกี่ยวข้องดังนี้

นอกจากนี้แล้วเราอยากให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับการนำวัคซีนพาสปอร์ตระหว่างประเทศมาใช้ในครั้งนี้ เพราะนำมาใช้ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปกลับบ้านเกิดหรือเดินทางไปต่างประเทศสะดวกขึ้นและสามารถตรวจสอบประวัติได้ล่วงหน้าสะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายกช็องกล่าวด้วยว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปได้เริ่มแล้วในวันนี้

โปรดคิดว่านี้คือการฉีดวัคซีนที่ถือเป็นของขวัญสำหรับพ่อแม่ที่แก่ชราของทุกท่าน

เนื่องจากการเปิดตัวหนังสือเดินทางวัคซีนของเกาหลีนั้น มีความคาดหวังว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเพิ่มขึ้น(กรกฎาคม) เพราะบุคคลทั่วไป (อายุระหว่าง 19-64 ปี) จะเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนั่นเอง

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว