10 ธ.ค. เริ่มระบบรายงาน ที่พักชาวต่างชาติระยะสั้น

 

ระบบการรายงานที่พักชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะสั้นจะเริ่มใช้ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

เป็นระบบที่ใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งของชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะสั้นใตเกาหลีภายใต้การควบคุมโรคติดเชื้อ เช่น COVID-19

 

ชาวต่างชาติ

 

การพำนักระยะสั้นชาวต่างชาตินั้นต่อไปจะต้องมีการแสดงหนังสือเดินทางหรือใบรับรองการเดินทางให้กับธุรกิจที่พักและหากฝ่าฝืนกฎหมายชาวต่างชาติจะถูกปรับไม่เกิน 500,000 วอน

ธุรกิจที่พักจะมีหน้าที่ส่งข้อมูลเหล่านั้นผ่านช่องทางอีเมล, โทรศัพท์, และแฟกซ์ เพื่อรายงานข้อมูลการพำนักระยะสั้นของชาวต่างชาติต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

 

ชาวต่างชาติ

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ชาวไทยยังไม่สามารถเข้ามาในเกาหลีใต้ได้หากไม่มีวีซ่า

บุคคลสัญชาติไทยถูกห้ามเข้าประเทศเกาหลีโดยไม่มีวีซ่ามาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยเองก็ห้ามชาวเกาหลีเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกัน

หากรัฐบาลไทยอนุมัติให้ชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าคาดว่าคนไทยเองก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าไปด้วย

อย่างไรก็ตามจนกว่าวัคซีน COVID-19 จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และได้รับการนำมาใช้นั้น ระหว่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากในความเป็นไปได้ที่จะมีการเดินทางอย่างอิสระระหว่างสองประเทศเกิดขึ้น

 

ชาวต่างชาติ

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail