แนวโน้มแรงงานภาคการเกษตร “เตรียมรับการขยายฟรีวีซ่า”

รัฐฯมีแผนจะใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างชาติอย่างแข็งขัน เพื่อรับมือกับฤดูเกษตรกรรมที่เริ่มวุ่นวายในพื้นที่ชนบท

ขยายฟรีวีซ่า

ตามที่กระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบท (농림축산식품부) ระบุในวันที่ 26 มีนาคม จะมีการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างงาน (E-9) ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์

แผนดังกล่าวนั้นก็คือ จะมีการขยายระยะเวลาการพำนักและส่งเสริมกิจกรรมการจ้างงานแรงงานต่างชาติในระบบ E-9 ในภาคส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งจะขยายเวลาพำนักให้กับผู้ที่สิ้นสุดระยะเวลาพำนักในระหว่างวันที่ 13 เมษายนถึง 31 ธันวาคมปีนี้

รายละเอียดที่แน่นอนจะมีการเปิดเผยหลังการประชุมในวันที่ 28 มีนาคม

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท กำลังดำเนินการตามมาตรการเพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทานในด้านกำลังคน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มกำลังคนเข้าสู่พื้นที่ชนบทตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป

อย่างแรกเลย 6 อันดับแรกที่มีความต้องการกำลังคนสูง และ 25 พื้นที่ที่อุปทานและอุปสงค์กำลังคนที่ตกในที่นั่งลำบากในปีที่แล้ว จะได้รับการคัดเลือกเพื่อรองรับอุปทานและอุปสงค์กำลังคนเป็นอันดับต้นๆ

ขยายฟรีวีซ่า

ที่สำคัญคือ สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (농협중앙회) จะดำเนินการตั้งศูนย์นายหน้าหากำลังคนในเมืองและขยายขอบเขตของการจัดหางานไปยังเขตเมืองต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งอย่างที่ทราบดีแล้วว่าในปีนี้ มีการจัดสรรแรงงานต่างชาติ 8,000 คนภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน (E-9) และ 11,472 ที่มาจากแรงงานตามฤดูกาล (C-4, H-8) จะได้รับการจัดสรรไปยัง 86 เมืองและมณฑลที่ต้องการกำลังคน

แรงงานตามฤดูกาลที่มาจากต่างประเทศจะได้รับการว่าจ้างโดยสหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (농협) ที่ได้รับการคัดเลือกโดยรัฐบาลท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานจัดหาคนงานให้กับเกษตรกรตามโครงการนำร่องแรงงานตามฤดูกาลในที่สาธารณะ (공공형 계절근로 시범사업)

เมื่อเกษตรกรยื่นขอจำนวนคนและระยะเวลาที่ต้องการ สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (농협) จะส่งแรงงานต่างชาติในสังกัดออกไปตามจุด

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว