สิ้นสุดการระบาดใหญ่ของโควิดในเกาหลี “งดกักตัวและงดใช้การเว้นระยะห่างทางสังคม”

รัฐบาลเกาหลีได้ตัดสินใจที่จะลดระดับการควบคุมโรคระบาด COVID-19 จากโรคติดเชื้อระดับหนึ่งเป็นโรคติดเชื้อระดับสอง หากเป็นเช่นนี้ หน้าที่ในการแยกผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อก็จะหายไปและผู้ป่วยจะสามารถเข้ารับการรักษาตัวต่อตัวที่โรงพยาบาลได้ โดยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการปรับตัว แผนดังกล่าวจะดำเนินการตามระบบโรคติดเชื้อระดับสองได้ตั้งแต่สิ้นเดือนหน้าอย่างเร็วที่สุด

นอกจากนี้ จะมียกเลิกการเว้นระยะห่างทางสังคมหลังจากใช้กฎนี้ติดต่อกันมากว่าสองปีกับอีกหนึ่งเดือน

ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ข้อจำกัดเรื่องเวลาทำการในปัจจุบันตามสถานอำนวยความสะดวกเอนกประสงค์จนถึง 24:00 น. (10 คนสำหรับการชุมนุมส่วนตัว) จะถูกยกเลิกเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มีมติให้คงไว้ซึ่งระบบบังคับในการสวมหน้ากาก การสวมหน้ากากกลางแจ้งคาดว่าจะมีการตัดสินใจได้หลังจากการประเมินความเสี่ยงหลังเริ่มยกเลิกกฎต่างๆผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์

โควิดในเกาหลี

เมื่อวันที่ 15 เมษายน หน่วยงานสาธารณสุขได้ประกาศ ‘포스트 오미크론 대응 계획(Post Omicron Response Plan)’ ที่มีรายละเอียดเหล่านี้ ประกาศนี้ประกาศการฟื้นตัวการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นทางการหลังจากประมาณการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากว่าสองปี

ก่อนอื่น โควิด-19 จะถูกกำหนดให้เป็นโรคติดเชื้อระดับ 2 โดยจะมีการแก้ไขประกาศดังกล่าวในวันที่ 25 เมษายนนี้  โรคติดเชื้อในระดับ 2 ก็มีหลายโรค อาทิ อีสุกอีใส วัณโรค โรคหัด และอหิวาตกโรค และโควิด-19 จะได้รับการจัดการให้เป็นหนึ่งในนั้น

‘การแจ้งรายงานทันที’ และ ‘ภาระผูกพันในการกักกฝตัว 7 วัน’ ของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจะถูกตัดออกไปด้วย ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจะได้รับคำแนะนำแทนการกักตัว และจะใช้ระบบการแพทย์ทั่วไปเสมือนว่าตนเองเป็นไข้หวัดใหญ่ ค่ารักษาพยาบาลที่เดิมทีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ในอนาคตผู้ที่มีประกันสุขภาพและตัวผู้ป่วยเองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เอง

โควิดในเกาหลี

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 สามารถดำเนินการได้ในสถาบันการแพทย์เอกชน และศูนย์สาธารณสุขมีหน้าที่ทำการตรวจหาเชื้อแบบ PCR เฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

นอกจากนี้เรายังจะลดการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้เข้าประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังต้องมีการตรวจ PCR ในวันแรกหลังเดินทางเข้าประเทศ และตรวจด้วย ATK เองในวันที่ 6-7 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะมีการตรวจ PCR ในวันแรกของการเข้าประเทศเท่านั้น

โควิดในเกาหลี