เพื่อบรรเทาความยุ่งยากในการลงนาม MOU แรงงานตามฤดูกาลของรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลี ทางรัฐบาลจึงจัดงานแรงงานตามฤดูกาลขึ้นสำหรับสถานทูตต่างประเทศต่างๆ

กระทรวงยุติธรรมกระทรวงเกษตร, อาหารและชนบท และกระทรวงการเดินเรือและการประมง ได้จัดงาน “แรงงานตามฤดูกาล” ขึ้นที่ AT Center ในยางแจดง (Yangjae-dong) กรุงโซล ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ รวมด้วยรัฐบาลท้องถิ่น 55 แห่ง รวมถึงนครหลวง 7 แห่ง และสถานทูตจาก 12 ประเทศ

 

แรงงานตามฤดูกาล

 

นักวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการเข้าเมืองภายใต้กระทรวงยุติธรรมและกลุ่มโครงการสาธารณะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลก็พร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับวิธีการให้การสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับแรงงานตามฤดูกาล

กระทรวงยุติธรรมอธิบาย ปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่น 19 แห่งใน 8 ประเทศ รวมถึง เวียดนามและฟิลิปปินส์ได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับแรงงานตามฤดูกาล แต่รัฐบาลท้องถิ่นส่วนใหญ่มีปัญหาในการลงนาม MOU กับรัฐบาลต่างประเทศ

 

แรงงานตามฤดูกาล

 

กระทรวงยุติธรรมกล่าว

“ด้วยความยุติธรรม เราจะสามารถแนะนำเรื่องแรงงานตามฤดูกาลได้ง่ายขึ้นก่อต่อเมื่อเรามีการลงนาม MOU กับรัฐบาลท้องถิ่นของเกาหลีและต่างประเทศนั้นๆ เราจะพยายามลดความขาดแคลนแรงงานในหมู่บ้านเกษตรกรรมและหมู่บ้านชาวประมงโดยการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต”

ในงานนี้กระทรวงยุติธรรมจะเพิ่มจำนวนของแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามฤดูกาลเป็น 6 คนจาก 5 คนต่อ 1 ครัวเรือนการเกษตร ในปี 2563 รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่มีแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายจะได้รับอนุญาตเรื่องแผนการจ้างคนเพิ่มอีกหนึ่งคนต่อหนึ่งครัวเรือน

 

แรงงานตามฤดูกาล

 

นอกจากนี้ยังประกาศแผนการสร้างวีซ่าระยะยาว E-8 ใหม่ สำหรับแรงงานตามฤดูกาลด้วย

ผู้เข้าร่วมในสถานทูตต่างประเทศเกาหลีได้อธิบายถึงมาตรการในการปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจ่ายค่าแรงตามฤดูกาล ข้อกำหนดเกี่ยวกับที่พักอาศัย และการประกันอุตสาหกรรม รวมถึงการลงโทษคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

กระทรวงเกษตรอาหารและชนบท และกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ประมง รวมถึงความต้องการกำลังคนอย่างมาก

차규근 (법무부 출입국외국인정책본부장) กล่าวว่า

“การแนะนำผ่านสถานทูตต่างประเทศเกาหลีนี้ เราจะขยายโอกาสการทำงานตามฤดูกาลไปยังผู้อยู่อาศัยที่จริงใจตามรัฐบาลท้องถิ่นต่างประเทศ เราหวังว่าจำนวนของแรงงานที่ผิดกฎหมายจะลดลง”

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account