1. (แปลความตามรูป1. ด้านล้าง) หมายความว่าผีน้อยที่เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับโอกาสเข้าประเทศอีกครั้ง

* วีซ่า C-3 ครั้งเดียว (90 วัน) สามารถเข้าออกได้ด้วยระยะเวลาสั้น ๆ

* การเข้าใหม่เป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่มีประวัติอาชญากรรมและวัณโรค

* ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศอีกครั้งสามารถลงทะเบียนสถานที่พักอาศัยได้ที่ (hikorea.go.kr) และอนุญาตให้ได้รับวีซ่า C-3 ได้หลายครั้งหากพวกเขาเข้าออกประเทศตามปกติ

* สำหรับผีน้อยที่เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจจะได้รับโอกาสให้สามารถยื่นขอ D-2 (การศึกษาในต่างประเทศ), D-4 (การฝึกอบรมทั่วไป) และ E-9 (ระบบใบอนุญาตการจ้างงาน)

* ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีการบันทึกการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย แต่รัฐบาลกำลังจะสร้างความแน่ใจให้กับทางผีน้อยที่สมัครใจเดินทางออกจากประเทศว่า จะไม่มีปัญหาในการกลับเข้ามาหรือปัญหาการออกวีซ่าอีกครั้งแน่นอน

เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ

รูป 1.

2. สำหรับผีน้อยที่สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีค่าปรับซึ่งจะถูกบังคับใช้ตามวันเวลาที่กล่าวข้างต้น

3. จะมีการเรียกเก็บค่าปรับกับแรงงานผีน้อยซึ่งเป็นคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

* โดยจะเรียกเก็บค่าปรับ 30% ของค่าปรับเดิมหากเดินทางออกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2563

* ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีการเรียกเก็บค่าปรับ 50% ของค่าปรับเดิม

* ค่าปรับสำหรับผีน้อยที่อยู่นานนานกว่าสามปีอยู่ที่ 20 ล้านวอน

เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ

4. ระบบการรายงานตัวกลับโดยสมัครใจสำหรับแรงงานผีน้อยนี้จะเริ่มตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

* ธุรกิจการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางที่จ้างคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจะได้รับการยกเว้นค่าปรับหากพวกเขาแนะนำให้ลูกน้องสมัครใจรายงานกลับ และที่สำคัญลูกน้องที่รายงานตัวกลับมีโอกาสที่สามารถจะกลับเข้ามาทำงานกับนายจ้างได้ใหม่ด้วยการขอวีซ่าแรงงานตามฤดูกาล

* โอกาสในการทำงานตามฤดูกาลเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากนายจ้างและรัฐบาลท้องถิ่น

5. เฉพาะคนงานต่างชาติ (E-9) ที่ทำงานในสถานที่ทำงานอื่น นอกเหนือจากสถานที่ทำงานตามสัญญา จะต้องจ่ายค่าปรับเพียง 30% แล้วทางคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานนั้นๆได้ตามปกติ

* ถ้าแรงงาน E-9 ต้องการหางานอื่น ก็สามารถทำสัญญาจ้างงานใหม่ได้ (จ่ายค่าปรับก็ทำสัญญากับที่ใหม่ได้)

เดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ

6. ในกรณีที่มีการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการตั้งครรภ์ของผีน้อย การเดินทางออกนอกประเทศจะสามารถชะลอได้นานถึงหนึ่งปี

7. หลังจากหมดเวลาการเดินทางโดยสมัครใจ กระทรวงยุติธรรมวางแผนที่จะปราบปรามพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงแรงงานและแรงงาน

8. เพื่อป้องกันแรงงานผีน้อยเราจะนำระบบ ETA เข้ามาเพื่อป้องกันผีน้อยผ่านการทำ MOU

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account