เกาหลีชี้โควิดกลายพันธุ์ “โอมิครอนพุ่ง 26.7% ทั่วประเทศ!”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 26.7% ในเกาหลีติดโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโฮนัม (พื้นที่บริเวณกวางจู, จอนนัม และจอนบุก) โอมิครอนได้กลายเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นในพื้นที่คิดเป็น 59.2% ส่วนในคย็องบุกและคังวอนโดก็มีอัตราการตรวจพบโมิครอนมากกว่า 30%

โอมิครอน

ตามสถานะไวรัสการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 รายสัปดาห์ที่รวบรวมโดยหน่วยงานสาธารณสุขพบว่า 3,693 ราย (58%) เป็นสายพันธุ์เดลต้าและกว่า 2,679 ราย (42%) เป็นสายพันธุ์โอมิครอน จากการวิเคราะห์ผู้ป่วย 6,372 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 15 มกราคม ได้มีการวิเคราะห์และเฝ้าระวัวทางพันธุกรรมจากการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดที่เข้าสู่เกาหลีใต้ และวิเคราะห์ 15% ของผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศ

หากศึกษาจากกรณีที่เกิดขึ้นในเกาหลีแล้วพบว่า 26.7% (1,316 ราย) ติดโอมิครอน ส่วนผู้ป่วยที่เดินทางมาจ่กต่างประเทศพบว่าติดโอมิครอนกว่า 94.7% (1,363 ราย)

จากผลวิเคราะห์การติดเชื้อโควิดสามารถจำแนกตามภูมิภาคได้ดังนี้ อัตราการตรวจพบไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนในภูมิภาค แบ่งเป็นโฮนัม 59.2%, คย็องซังบุกโด 37.1%, คังวอนโด 31.4% นอกจากนี้ในปริมณฑลพบโอมิครอน 19.6%, 13.5% ในเขตชุงชอง, 12% ในเขตคย็องซังนัมโด และ 6.1% ในเมืองเชจู

โอมิครอน

จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อโอมิครอนแล้วถึง 5,030 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,679 รายเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

ในบรรดาผู้ป่วยที่ติดโอมิครอนพบดับ 1 ราย (วัย 70 กว่าปี) ซึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ และผู้ป่วย 5 รายดับหลังติดเชื้อภายในประเทศ (รายนึงวัย 70 กว่าปี, 2 ราย 80 กว่าปี, 2 รายวัย 90 กว่าปี)

พบกรณีติดโอมิครอนแล้วมีอาการรุนแรง 2 รายวัย 70 กว่าปีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ และอีก 5 รายจากการติดเชื้อในประเทศ (1 รายวัย 80 กว่าปี, 2 รายวัย 70 กว่าปี, 1 รายวัย 60 กว่าปี, 1 ราย อายุน้อยกว่า 10 ปี)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขกล่าวว่า “มีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงเนื่องจากการแพร่กระจายโอมิครอน ระบบสาธารณสุขเองก็กำลังถูกจัดโครงสร้างใหม่ตามลักษณะของการแพร่ระบาดของโอมิครอนอยู่”

โอมิครอน

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว