ผีน้อยไทยลดลง ผู้ถือวีซ่าแต่งงานเพิ่มขึ้น

จากการสำรวจพบว่าจำนวนคนไทยในเกาหลีลดลง 11,000 คนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ในหมู่พวกเขาพบจำนวนคนไทยที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายลดลง แต่จำนวนชาวไทยอพยพเข้ามาผ่านการสมรสกลับเพิ่มขึ้น

ผีน้อยไทย

ตามรายงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ (출입국외국인정책본부) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ยอดชาวไทยอาศัยอยู่ในเกาหลีมีทั้งหมด 173,751 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021

ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงถึง 6.7% (เทียบกับข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2020, ยอดที่ 184,184 คน)

สาเหตุการลดลงคือจำนวนชาวไทยที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายเดินทางออกนอกประเทศ จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคมเหลือชาวไทย 140,440 คนที่เข้ามาในฐานะวีซ่า B-1 (ฟรีวีซ่า) ซึ่งลดลง 7.4% (เทียบกับข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2020, จำนวนชาวไทย 151,522 คน)

ผีน้อยไทย

จำนวนชาวไทย E-9 (ระบบอนุญาตการจ้างงาน) ลดลงเล็กน้อยเช่นกันที่ 2.2% (เทียบกับข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2020, ที่มีอยู่ 22,854 คน) ตอนนี้คงเหลือ 22,371 คน

ในทางกลับกัน จำนวนของผู้ถือวีซ่า F-6 (การย้ายถิ่นฐานจากการสมรส) ของชาวไทยอยู่ที่ 5,764 คนซึ่งเพิ่มขึ้น 12.1% (เทียบกับข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2020, ที่มีอยู่ 5,138 คน)

สาเหตุที่ทำให้จำนวนชาวไทยที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายลดลง คือ คาดว่าผู้ที่อาศัยอยู่มาสักระยะเริ่มเหนื่อยล้ากับชีวิตในเกาหลีใต้ประกอบกับชาวไทยที่ตั้งใจอพยพเข้ามาอย่างมิชอบด้วยกฎหมายรายใหม่ๆ ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้เนื่องจากการปิดพรมแดนในระยะยาว

ผีน้อยไทย

ในทางกลับกัน สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของชาวไทยที่ถือวีซ่า F-6 คาดว่าชาวไทยที่ออกเดทกับชาวเกาหลีไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเนื่องจากมีการปิดกั้นพรมแดนระหว่างสองประเทศ ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะสานต่อสัมพันธ์และผลิตทายาทจึงนำมาซึ่งการได้รับวีซ่า F-6 มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวไทยหลายคนคาดหวังว่าจะได้เดินทางเข้าเกาหลีใต้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางานทำในเกาหลีโดยแอบอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายหากเกาหลีเปิดพรมแดนในภายหลัง แต่นั่นอาจจะไม่ง่ายหากมีการเริ่มเปิดพรมแดนพร้อมระบบใหม่อย่าง K-ETA เนื่องจากระบบนี้สร้างขึ้นมาเพราะปัญหาที่ชาวไทยแอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย หากมีการใช้ระบบนี้ชาวไทยที่ไม่เข้าข่ายนักท่องเที่ยวจะเข้าเกาหลีค่อนข้างลำบาก นอกเสียจากว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเพียงพอจริงๆเท่านั้น

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว