จากสถิติของกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 20 ธันวาคมจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 2,433,680 คนและคนต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่ที่ 390,510 คน

จำนวนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4,630 คน จากเดือนตุลาคม

ในทางกลับกันจำนวนคนไทยทั้งหมดดูเหมือนจะลดลงถึง 2,000 คนจากเดิม 205,758 ในเดือนตุลาคมเหลือ 203,866 ในเดือนพฤศจิกายน

 

ผีน้อยไทย

 

ชาวไทยที่ได้วีซ่าระยะสั้นมีจำนวน 170,905 คนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งลดลง 2,061 จาก 172,966 ในเดือนตุลาคม

ผีน้อยส่วนใหญ่ที่มาจากการเข้าพักระยะสั้นนั้น คาดว่าจะมีคนไทยที่ลดน้อยลงกว่า 2,000 คน

จำนวนคนไทยที่มีคุณสมบัติในการเข้ามาทำงาน (มีวีซ่า) 26,036 คนในเดือนพฤศจิกายนลดลงเล็กน้อยจาก 26,282 ในเดือนตุลาคม

จำนวนชาวไทยผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงานอยู่ที่ 5,098 คนในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก 5,010 คนในเดือนตุลาคม

จำนวนนักเรียนไทยที่เรียนในเกาหลีมีราวๆ 733 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 740 ในเดือนตุลาคม

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเกาหลีใต้จำนวน 523,752 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือน 50,719 คนในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 66,620 คนในเดือนตุลาคม

 

ผีน้อยไทย

 

ดูเหมือนว่าผีน้อยไทยจะลดลงในขณะที่ผีน้อยเวียดนามกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้เหตุผลที่ว่าทำไมจำนวนผีน้อยไทยลดลงก็คาดว่าอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าจากการอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายและการปราบปรามคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดขึ้น รวมทั้งข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองเพื่อป้องกันผีน้อยที่ผิดกฎหมายนั่นเอง

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account