เผยสถิติชาวไทยในเกาหลี F-6 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี(출입국외국인정책본부) ได้เผยแพร่สถิติรายผู้พำนักต่างชาติรายเดือน ประจำเดือนกันยายนปี 2020

 

สถิติชาวไทยในเกาหลี

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2020 จำนวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีอยู่ที่ 185,956 คนซึ่งลดลงจากเดิมที่กว่า 197,764 คนในปี 2018

จำนวนคนไทยที่เดินทางมาเกาหลีในเดือนกันยายนคือ 569 คน ลดลง 98.5% จากเดือนกันยายนปีที่แล้ว

 

สถิติชาวไทยในเกาหลี

 

นอกจากนี้จำนวนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีทั้งหมดอยู่ที่ 2,100,436 คน ลดลงจากเดิมถึง 354,079 คนจากปีก่อนหน้า (ก.ย. 2019)

จำนวนคนต่างชาติผิดกฎหมายใหม่อยู่ที่ 5,557 คนในเดือนกันยายน โดยเดิมที่นั้นจำนวนคนต่างชาติผิดกฎหมายมีทั้งหมดอยู่ที่ 396,728 คน ทำให้มีการชะลอการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในบรรดาต่างชาติที่พำนักอย่างกฎหมายใหม่นั้นเพิ่ม 1,151 คนจากผู้ที่มีวีซ่าประเภท D-4, ส่วนวีซ่าประเภท E-9 มีผู้พำนักอย่างผิดกฎหมาย 615 คน และวีซ่าประกาศ G-1 มีผู้พำนักอย่างผิดกฎหมาย 648 คน รวมทั้งผู้ถือวีซ่า F-6 ด้วยเช่นกันที่มีผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายถึง 232 คน

 

สถิติชาวไทยในเกาหลี

 

ในทางกลับกันจำนวนคนไทยที่เคยเข้ามาด้วยวีซ่าระยะสั้นในเดือนกันยายนอยู่ที่ 154,382 คนซึ่งลดลงเล็กน้อยจากที่มี 155,171 คนในเดือนสิงหาคม และ 155,949 คนในเดือนกรกฎาคม

 

สถิติชาวไทยในเกาหลี

 

ในเดือนกันยายนจำนวนคนไทย E-9 ลดลงเล็กน้อยเหลือเพียง 23,667 คนจากเดิม 24,210 คนในเดือนสิงหาคม และ 24,410 คนในเดือนกรกฎาคม

 

ทางด้านจำนวนคนไทยที่อพยพมาแต่งงานกลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีชาวไทยที่ถือวีซ่า F-6 เพิ่มขึ้นเป็น 5,723 ในเดือนกันยายน จากเดิมเพียง 5,647 คนในเดือนสิงหาคมและ 5,596 คนในเดือนกรกฎาคม

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail