ต่างชาติโกงข้อสอบ TOPIK เพิ่มขึ้น

# ในปี 2017 ผู้สมัครชาวเวียดนาม 18 คน ได้ทำการทดสอบทักษะทางภาษาเกาหลี TOPIK แบบใช้อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย (wireless) ทำการทดสอบในเวียดนาม ปรากฏว่ามีการโกงข้อสอบโดยผู้เข้าสอบวัดระดับ 5 บอกคำตอบที่ถูกต้องให้ผู้เข้าสอบวัดระดับ 2 จนสอบผ่าน ภายหลังพวกเขาถูกหน่วยงานสืบสวนหลังจากพยายามเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยใช้วีซ่าฝึกอบรมงานต่างประเทศที่ได้มาจากการทุจริต

 

TOPIK

 

# มีการรายงานจากประเทศจีนว่ามีกรณีของการสวมรอยสอบ TOPIK แทนผู้ลงสมัครสอบจริงในปี 2018
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเข้าสอบ, เกรดและลายมือ พบผู้สมัครที่ให้คนอื่นมาสวมรอยแทน 38 คน ต่อมานั้นเจ้าหน้าที่ได้จับผู้สวมรอยสอบแทนได้ 68 คนหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติม

 

แม้ว่าจำนวนผู้สมัครสอบ TOPIK จะสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ แต่นักวิจารณ์ก็ชี้ให้เห็นว่ามันกลับเริ่มมีการโกงเพิ่มขึ้น

TOPIK เป็นการทดสอบที่ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีสำหรับชาวต่างชาติ และชาวเกาหลีโพ้นทะเลที่ไม่พูดภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่ ซึ่งคะแนนสอบนี้จะสามารถนำมาใช้ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีและการสมัครงานในเกาหลีด้วย

 

TOPIK

 

จากข้อมูลที่ผู้แทนปาร์คชานแด (Park Chan-dae) จากพรรครัฐบาล (더불어민주당) เผยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม โดยกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีการตรวจพบการโกง 401 รายการในระหว่างการทดสอบ TOPIK ในปี 2018
ซึ่งตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จาก 177 รายการ ในปี 2017

แบ่งตามประเทศที่มีการรายงานเข้ามาทั้งหมด 533 รายการพบว่า ประเทศจีนมีการโกง 213 ราย และเวียดนาม 76 ราย

จากปี 2015 ถึงปี 2018 มีเคสการโกง เช่น “การพกพาและใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ” จำนวน 275 รายการ, การให้ผู้อื่นมาทำข้อสอบแทน 160 รายการ และ 111 รายการนั้น ‘การเขียนคำตอบก่อนที่การสอบจะเริ่มต้นและหลังจากการสอบเสร็จสิ้น’
นอกจากนี้ยังมี 94 รายการที่ “คอยส่งสัญญาณบอกคำตอบในห้องสอบและเปลี่ยนกระดาษคำตอบกัน”

 

TOPIK

 

อย่างไรก็ตาม ความต้องการด้านการทดสอบ TOPIK คาดว่าจะโตมากขึ้นเรื่อยๆ

กระทรวงศึกษาธิการวางแผนที่จะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติกว่า 200,000 คนเข้าประเทศภายในปี 2023

จำนวนแรงงานข้ามชาติเองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกำลังมาที่เกาหลีใต้เพื่อทำงานอีกมาก

แม้ว่าจำนวนผู้สมัครสอบ TOPIK จะเพิ่มขึ้นจาก 200,000 คนในปี 2014 เป็น 320,000 คนในปี 2018 แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าการจัดการทดสอบยังไม่ได้ดำเนินการอย่างทั่วถึง

ผู้แทน ปาร์คชานแด กล่าวว่า
“การทดสอบ TOPIK เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดของแนวโน้มกระแสเกาหลีทั่วโลก”

“ผู้คนกว่า 300,000 คนทั่วโลกเลือกใช้ TOPIK และเป็นข้อกำหนดสำหรับการเข้าศึกษาต่อและการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ”

“เป็นผลให้จำนวนผู้ทดสอบสิบแปดมงกุฎเพิ่มขึ้นและการละเลยการควบคุมดูแลเป็นปัญหาใหญ่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโดยด่วน”