รายงานแสดงให้เห็นว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่ให้กำเนิด “เด็กอพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียน” ในคย็องกีโด ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้แม้ว่าบุตรจะป่วย

นี่เป็นเพราะพ่อแม่เป็นผีน้อยและไม่สามารถจ่ายค่าประกันสุขภาพได้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถลงทะเบียนเกิดให้ลูกได้

คย็องกีโดประกาศผลของ “การสำรวจสถานะเพื่อสนับสนุนสิทธิด้านสุขภาพของเด็กอพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียน (미등록 이주아동 건강권 지원을 위한 실태조사)” ในวันที่ 12 ธันวาคม

การสำรวจเป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาของ Lee Jae-myung(경기도지사 이재명) ผู้แทนจากคย็องกีโด

ซึ่งนี้จะเป็นการค้นหาสถานะสิทธิด้านสุขภาพของเด็กผู้อพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียนและพัฒนานโยบายตามพวกเขา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นครั้งแรกในประเทศที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพของเด็กผู้อพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียน

 

บุตรของผีน้อย

 

การสำรวจได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีผู้ปกครอง 340 คนที่มีบุตรที่ไม่ได้ลงทะเบียน และบุตรที่ไม่ได้ลงทะเบียนกว่า 468 คน

จากการสำรวจยังพบว่าร้อยละ 52.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถพาบุตรไปโรงพยาบาลแม้ว่าบุตรของพวกเขาจะป่วย

 

[ทำไมพวกเขาไม่ไปโรงพยาบาล]

ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลสูง – 39.3%

ไม่มีใครพาบุตรไปโรงพยาบาล – 18.2%

ความยากลำบากในการสื่อสาร – 17.6%

 

นอกจากนี้ร้อยละ 73.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรในเกาหลีใต้

ร้อยละ 78.9 ให้กำเนิดที่บ้านไม่ใช่ที่โรงพยาบาล

ร้อยละ 12.4 ไม่ได้พักผ่อนหลังจากให้กำเนิดบุตร

นักวิเคราะห์กล่าวว่าผู้ปกครองไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลทางการเงิน

 

บุตรของผีน้อย

 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตของเด็กด้วย

 

[ปัจจัยความเครียดของเด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียน]

1. ปัญหาทางเศรษฐกิจ

2. ความยากลำบากในการใช้ภาษาเกาหลีและอนาคตของพวกเขา

3. ปัญหาการเรียน

4. ลักษณะและสภาพร่างกาย

5. ความขัดแย้งในครอบครัว

 

ในทางตรงกันข้าม 40.4 เปอร์เซ็นต์ทราบว่า “การฉีดวัคซีนโรคติดต่อฟรีที่ศูนย์สุขภาพจัดให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (보건소에서 만 12세 이하 아동을 대상으로 제공하는 감염병 무료 예방접종) “

การขาดข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการด้านการแพทย์ก็เป็นเรื่องร้ายแรงเช่นกัน

ร้อยละ 16.3 ได้รับรู้ถึง “การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (긴급의료비지원)” โดยหน่วยงานสาธารณสุข

 

บุตรของผีน้อย

 

เด็กร้อยละ 57.9 ไม่เคยตรวจสุขภาพฟรีขณะที่ร้อยละ 40.6 มีการได้รับการตรวจ

จากผลของการสำรวจนี้ได้มีการเสนอการปรับปรุงระบบต่าง ๆ

– การบังคับใช้ของการลงทะเบียนการเกิดสากลและระบบประกันสุขภาพ

– สนับสนุนการฉีดวัคซีนบังคับ, สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สำหรับคนที่อ่อนแอและสนับสนุนการดูแลหลังคลอด

– การดำเนินงานศูนย์บริการแปลภาษาทางการแพทย์

– สร้างความเข้มแข็งในการจัดหาข้อมูลการดูแลสุขภาพ

นอกจากนั้นก็ได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงระบบ 14 ระบบด้วย

 

Huh Sung-chul หัวหน้าแผนกนโยบายต่างประเทศของคย็องกีโดกล่าว

“จากผลการสำรวจ เราจะส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน”

“นอกจากนี้เราจะพยายามหามาตรการเพื่อสนับสนุนสิทธิด้านสุขภาพของเด็กอพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล”

จากเด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียน 468 คนที่ระบุในการสำรวจนั้นคิดเป็น 70.1 เปอร์เซ็นต์นั้นเกิดในเกาหลีใต้

ทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ คิดเป็นร้อยละ 64.9 ในขณะที่ร้อยละ 24 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า เด็กไม่เข้าสถานดูแลเด็ก (อนุบาล) หรือสถาบันการศึกษา (โรงเรียน)

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account