“ต่างชาติในเกาหลีต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ!”

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติได้รับความเดือดร้อนจากการเลือกที่จะปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โควิด-19 มากขึ้น อาทิ การถูกยกเว้นจากการเข้าถึงหน้ากากอนามัย (공적마스크) เงินเยียวยาโควิด (재난지원금) และแม้แต่มาตรการควบคุมโรคก็ยังเลือกที่จะปฎิบัติต่อแรงงานต่างชาติ

ตามที่มาตราการอยู่ร่วมกับโควิด-19 นั้นได้อนุญาตให้มีการรวมตัวกันชุมนุมได้ ส่งผลให้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน มีแรงงานอพยพได้รวมตัวกันในใจกลางกรุงโซลเพื่อหาทางให้พวกเขาหลุดพ้นจากการถูกเลือกกระทำจากชาวเกาหลีใต้

อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างชาติไม่สามารถที่ออกมารวมตัวกันได้มากนัก เนื่องจากกลัวว่าจะติดเชื้อโควิด-19 และบ้างก็กระทบกับงาน แต่พวกเขาก็ยังออกมาแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังกับสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวข้างต้น

ต่างชาติในเกาหลี

ต่างชาติในเกาหลี

พวกเขากล่าวว่า “หยุดการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ”, “ให้พวกเขาพักผ่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง”, “หยุดการเลือกปฏิบัติผ่านค่าจ้างงานที่มีต่อแรงงานต่างชาติ” และเรียกร้องผ่านการตะโกนสโลแกนออกไปว่า “แรงงานต่างชาตินั้นก็ต้องการมีชีวิตเหมือนมนุษย์เช่นกัน”

ต่างชาติในเกาหลี

แรงงานต่างชาติเรียกร้อง 10 สิ่งจากรัฐบาลเกาหลี

▲ รับรองเสรีภาพของแรงงานต่างชาติในการย้ายงานในระบบอนุญาตจัดจ้างแรงงาน (노동허가제)! ▲ รับประกันหอพักที่สามารถอยู่อาศัยได้เหมือนมนุษย์และยกเลิกหลักเกณฑ์การหักค่าที่พักและอาหาร! ▲คัดค้านการเลือกปฏิบัติด้านค่าจ้างแรงงานต่างชาติ, การป้องกันนายจ้างค้างค่าจ้าง, และการเตรียมมาตรการพื้นฐานรองรับ ▲ แก้ปัญหาแรงงานต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าประเทศได้แม้จะมีการเซ็นต์สัญญาจ้างงานแล้วก็ตาม! ▲ จัดทำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมและยกเลิกการเลือกปฏิบัติในการทำประกันสุขภาพ! ▲ เงินช่วยเหลือหลังเกษียณอายุงานให้มีการจ่ายให้ตั้งแต่ในเกาหลี ▲ ค้านการเลือกปฏิบัติทางเพศและหลักประกันสิทธิสำหรับแรงงานหญิงต่างชาติ ▲ การทำให้แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้สามารถเข้าระบบอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและการต่อต้านเลือกที่จะปฎิบัติต่อต่างชาติช่วงโควิด-19 ▲ ขอให้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้

ต่างชาติในเกาหลี

ต่างชาติในเกาหลี

แรงงานต่างชาติได้ออกมาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำลายห่วงโซ่ที่คล้องพวกเขาอยู่และเรียกร้องให้มีการทำลายห่วงโซ่การเลือกปฏิบัตินั้นออกไปเสียจากสังคมเกาหลีใต้

ต่างชาติในเกาหลี