ฝ่ายแรงงานฝากย้ำ! มาตราการป้องกันโควิดชูช็อกนี้

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอย้ำเตือนเรื่อง การป้องกันการระบาดของ COVID-19 ในช่วงเทศกาลชูซอก ตามที่กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี (MOEL) ได้ขอความร่วมมือมาถึงคนไทยและแรงงานไทย ให้พึงปฏิบัติตามกฎในการป้องกันการแพร่ระบาดช่วงหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์ และเน้นย้ำว่า ถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ควรเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-19

 

ป้องกันโควิด

 

[ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดช่วงหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์]

ถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ควรเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-19

➊ (ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น) ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการไปเยี่ยมบ้านเพื่อน หรือการรวมกลุ่มกัน

➋ (เมื่อจำเป็นต้องไปเยี่ยม) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดในสถานที่หรือขณะเดินทางอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ให้เกิดการแพร่ระบาดให้น้อยที่สุด

 

1. ขณะเดินทาง (ระหว่างออกเดินทางและเมื่อถึงปลายทาง)

▸ไม่ออกเดินทาง เมื่อมีอาการไข้, การไอ หรือการเจ็บป่วยทางระบบทางเดินหายใจเป็นต้น

* อาการไข้สูงอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 38 องศา, และอาการไม่ดีขึ้นกรุณาติดต่อคอลเซนเตอร์ (โทร. 1399, หรือ รหัสพื้นที่+120) หรือติดต่อสาธารณสุขเพื่อขอรับบริการ

▸หลีกเลี่ยงการใช้เวลาอยู่ที่สถานที่พักรถให้น้อยที่สุด

▸ขณะอยู่ที่สถานที่พักรถ, ทั้งในและนอกบริเวณควรสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา

▸ขณะอยู่ที่สถานที่พักรถ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร (หรือน้อยสุด 1 เมตร)

➊ การใช้บริการสถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง

▸กรุณาใช้บริการจองตั๋วโดยสารทางออนไลน์, ใช้บริการแบบไม่สัมผัสโดยตรง (เช่น การเช็คอินทางมือถือ)

▸ในขณะอยู่อาคารควรสวมใส่หน้ากากระหว่างพูดคุยเสมอ

▸รับประทานอาหารเฉพาะที่เตรียมไว้เท่านั้น

▸ขณะเข้าคิวรอใช้ห้องน้ำหรือห้องสูบบุหรี่ กรุณาเว้นระยะห่าง 2 เมตร (หรืออย่างน้อย 1 เมตร)

➋ ขณะอยู่ในรถไฟ, รถบัส รถโดยสารอื่นๆ

▸สวมใส่หน้ากากเสมอ ▸ไม่รับประทานอาหาร

▸หลีกเลี่ยงการพูดคุยและโทรศัพท์, ถ้าจำเป็นควรพูดเบาๆ และสวมใส่หน้ากากขณะพูด

 

ป้องกันโควิด

 

2. ขณะอยู่บ้านเพื่อน

➊ ข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

▸ขณะไปเยี่ยมบ้านเพื่อน, ใช้เวลาอยู่ร่วมกันให้น้อยที่สุด

▸ขณะไปเยี่ยมบ้านเพื่อน, ต้องสวมใส่หน้ากาก, ล้างมือ เป็นต้น เพื่อป้องกันตนเองอยู่เสมอ

▸ขณะรับประทานอาหารควรแยกภาชนะอาหารเช่นจาน,ช้อนตะเกียบ และตักแบ่งอาหารของแต่ละคน

▸กรณีแสดงความยินดี ควรก้มหัวทำความเคารพมากว่าการจับมือหรือโอบกอด ▸ แต่ละ1วันควรระบายอากาศอย่างน้อย 2 ครั้ง

▸มือจะมีการสัมผัสมาก(เช่นการจับรีโมท,การสัมผัสราวจับต่างๆ,ห้องน้ำเป็นต้น) ควรล้างมือฆ่าเชื้อบ่อยๆ มากกว่า 1 ครั้ง

➋ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

▸เมื่อมีไข้, อาการไอหรือเจ็บป่วยทางเดินหายใจอื่นๆ ไม่ควรไปเยี่ยมบ้านเพื่อน เป็นต้น

▸ ไม่ไปสถานที่ที่แออัด เบียดเสียด,อากาศไม่ถ่ายเท (เช่น สถานบันเทิง, ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น)

▸ไม่ส่งเสียงดัง เช่นการร้องเพลงเป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของน้ำลาย

 

3. เมื่อกลับมาถึงที่พัก

▸ขณะพักผ่อนอยู่ที่พัก ควรสังเกตว่า มีอาการเจ็บป่วย, มีไข้, หรืออาการทางเดินหายใจ หรือไม่

Facebooktwitter