ระวัง! แอบนำเนื้อหมูเข้าเกาหลี “ปรับสูงสุด 10 ล้านวอน”

รู้ไหมว่า? หากไม่รายงานการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการ อาจถูกปรับสูงถึง 10 ล้านวอนเชียวนะ

นำเนื้อหมูเข้าเกาหลี

กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (농림축산식품부) เผยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมว่า จะตรวจเข้มบริเวณชายแดนตามท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรือ เพื่อป้องกันการหลั่งไหลเข้ามาของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ผ่านสิ่งของพกพาของนักท่องเที่ยวในฐานะผู้จัดการดูการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเข้าประเทศเกาหลีนั้นกำลังจะผ่อนคลายลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท ได้ชี้แจงว่าจะดำเนินการค้นหาและตรวจเข้มตามเส้นทางการบินในประเทศที่อาจเป็นเหตุให้โรคอหิวาต์สุกรในแอฟริกาจะเข้ามาระบาดในประเทศ โดยจะเสริมสร้างด่านกักกันอย่างพิถีพิถันมากขึ้น

นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมการตรวจค้นการนำเข้าเนื้อหมูในกลุ่มแรงงานต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติที่มีแนวโน้มจะนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านศูนย์พหุวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค

นำเนื้อหมูเข้าเกาหลี

หากมีการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามเกี่ยวกับปศุสัตว์ อาทิเช่น เรื้อสัตว์ แฮม ไส้กรอก ตีนหมู และซุนแด ก็จะได้รับโทษปรับโดยที่ทางการไม่ต้องรายงานให้ทราบ

เนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ผลิตในประเทศที่มีโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) จะถูกปรับ 5 ล้านวอนหากพบว่ากระทำผิดครั้งแรก หากยังพบอีกครั้งที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็น 7.5 ล้านวอน และปรับสูงที่ 10 ล้านวอนในครั้งที่ 3

หากมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดแต่แอบนำเข้าโดยไม่มีการรายงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์หากพบครั้งแรกปรับที่ 1 ล้านวอน หากพบครั้งที่ 2 ปรับที่ 3 ล้านวอน และหากยังพบซ้ำในครั้งที่ 3 จะถูกปรับที่ 5 ล้านวอนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นำเนื้อหมูเข้าเกาหลี

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว