ตามแบบฉบับยุนซ็อกย็อล “แล้วค่าจ้างต่างชาติจะลดลงหรือไม่”

ในเหล่ากลุ่มนายจ้างและผู้บริหารซึ่งยืนกรานที่จะใช้ค่าแรงขั้นต่ำในรูปแบบต่าง ๆ แล้วใช้จริงๆ นั้นเริ่มส่งเสียงเรียกร้องกันอีกครั้ง เพราะ ยุนซ็อกย็อล ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี โดยมีการเสนอนโยบายและแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะจัดโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำใหม่ในช่วงที่เขานั้นหาเสียงเลือกตั้งไว้

ชุมชนเกษตรกรรมซึ่งเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของค่าแรงก็จับตาดูการตัดสินใจอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ความหมายของการใช้ค่าแรงขั้นต่ำต่างกันก็เปรียบเสมือนการลดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำมาลดค่าจ้างของแรงงานที่เดินทางเข้าประเทศภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน (E-9)

ค่าแรงขั้นต่ำ

อดีตหัวหน้าพรรค Hwang Kyo-ahn ซึ่งเป็นพรรคเดียวที่ได้สนับสนุน ยุนซ็อกย็อล คอยส่งเสียงเรียกร้องตลอดว่า “ค่าแรงของแรงงานต่างชาติควรจะนำมาใช้ต่างกันนะ”

ตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นการโต้เถียงที่ไร้สาระ แต่เหล่านายจ้างก็เห็นดีเห็นงามและคิดกันว่าเป็นความคิดเห็นที่ดี

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประธานาธิบดีมุนแจอินและพรรคประชาธิปไตยเข้าร่วมอยู่ด้วย ได้มีการโต้แย้งเรื่องก่รเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้างที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสัญชาตินั้นไม่เหมาะ ชาวต่างชาติควจจะต้องได้รับค่าจ้างเท่ากัน

ค่าแรงขั้นต่ำ

อย่างไรก็ตาม นายยูนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงความตั้งใจที่จะจัดโครงสร้างค่าแรงขั้นต่ำขึ้นใหม่ในระหว่างการเลือกตั้ง โดยนั่นเป็นการให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่ว่าค่าแรงสำหรับชาวต่างชาตินั้นจะลดลง

ปัจจุบันภาคธุรกิจและการเกษตรต้องการลดค่าจ้างแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศเกาหลีภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้เชี่ยวชาญว่า หากค่าจ้างระหว่างชาวเกาหลีและชาวต่างชาติมีความแตกต่างกัน ในที่สุดจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาวเกาหลี

นอกจากนี้ หากใช้เกณฑ์การให้ค่าแรงแตกต่างกันตามอุตสาหกรรม ขนาด และภูมิภาค จะมีปัญหาเรื่องกำลังคนที่จะไปกระจุกตัวตามพื้นที่ที่มีค่าแรงสูงไปยังพื้นที่ที่มีค่าแรงต่ำ นั่นจะยิ่งทำให้ยากต่อการหากำลังคนในภายหลังในพื้นที่ที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่ำตามมานั้นเอง

ค่าแรงขั้นต่ำ

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว