เปิดจองวัคซีนเข็มกระตุ้นผ่าน ‘ระบบวัคซีนหลุดจอง’

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะสามารถจองการฉีดวัคซีนผ่านระบบวัคซีนหลุดจอง (잔여백신) ได้ผ่านแอป Kakao และแอป Naver

วัคซีนเข็มกระตุ้น

โดยคุณสามารถเลือกแท็บ “잔여백신” จากแท็บ (#) ที่อยู่ด้านล่างแอป KakaoTalk หรือใช้แอป Kakao Map ส่วนใครที่ใช้แอป Naver คุณสามารถค้นหาด้วยคำว่า “잔여백신” ได้ในแอป

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น คุณจะไม่สามารถกดจองได้ ดังนั้นก่อนกดจองจำต้องตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือไม่

หากมีการจองเข็มกระตุ้นผ่านระบบจองวัคซีนหลุดจองแล้ว การจองล่วงหน้าที่จองไว้กาอนหน้านี้ก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

วัคซีนเข็มกระตุ้น

เจ้าหน้าทีสาธารณสุขกล่าวว่า “คุณสามารถจองวัคซีนเข็มกระตุ้นผ่านช่องทางโซเชียลคุณจะสามารถเข้ารับการฉีดได้ทันทีในวันเดียวกันเลย ดังนั้นการใช้ช่องทางนี้ก็จะยิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากขึ้น จึงอยากให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้เสร็จทันเวลา”

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถฉีดได้หลายครั้งตามที่การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมผลการป้องกันการติดเชื้อ

ตามกฎการฉีดวัคซีนหลักๆ ต้องได้รับวัคซีนครบโดสเป็นเวลา 6 เดือนก่อนถึงจะสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ (สำหรับ Janssen สามารถรับเข็มกระตุ้นได้หลังผ่าน 2 เดือนไปแล้ว) และในเกาหลีใต้นั้นวัคซีนเข็มกระตุ้นก็มีการตระเตรียมไว้ อาทิ ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา