22 มิ.ย. นี้ ยื่นขอใบ Re-Entry ออนไลน์ได้แล้ว!

 

กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งระบบสมัครขอใบ “อนุญาตกลับเข้าเกาหลีอีกครั้ง หรือ Re-Entry permit” ผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว หลังจากเริ่มประกาศให้มีการใช้ใบขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน

การยื่นเรื่องออนไลน์จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 22 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนระยะยาวทั้งหมดสามารถสมัครขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งนั้นต้องยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ HiKorea (www.hikorea.go.kr)

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในเกาหลีใต้สามารถสั่งพิมพ์ “ใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง” ได้ทางออนไลน์และต้องมีใบอนุญาตนี้เพื่อใช้ตอนกลับเข้าประเทศเกาหลี

* ไม่มีปัญหาการเข้าใหม่อีกครั้งหากคุณมี ‘ใบอนุญาตเข้าใหม่’ ถึงแม้จะไม่มีสติกเกอร์กลับเข้าประเทศบนหนังสือเดินทางของคุณก็ตาม

ถ้าหากคุณยื่นเรื่องขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งผ่านช่องทางออนไลน์คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการยื่นเรื่องทันที 20%

* กรณี Walk-in ใบสมัคร – 30,000 วอน, ส่วนใบสมัครออนไลน์ – 24,000 วอน

 

Re-Entry

 

สถิติตอนนี้มีประชาชนจำนวน 2,281 คน ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นมา และมีผู้คนจากสนามบินนานาชาติอินชอน 343 คนที่ออกจากประเทศในวันเดียวกัน พร้อมกับใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง

ชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครเพื่อขออนุญาตกลับเข้าประเทศทางช่องออนไลน์จะต้องยื่นเรื่องเพื่อพิจารณา 4 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)

หากวันออกเดินทางน้อยกว่า 4 วัน คุณจำเป็นต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามสนามบิน)

 

[ตัวอย่างใบอนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง]

Re-Entry

 

[วิธียื่นเรื่องออนไลน์เพื่อขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง]

 

1. คลิกปุ่ม“ คำร้องขอสมัคร (สมัคร)”

 

Re-Entry

 

2. เลือก“ Re-entry Permit” →คลิกปุ่มเครื่องหมายสีแดง (ความยินยอมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลการดูแลระบบ) →คลิก“ ถัดไป”

 

Re-Entry

 

3. กรอกข้อมูลในช่องว่างทั้งหมดและป้อน“ เหตุผลสำหรับการสมัคร”

 

Re-Entry

 

4. เลือก“ ประเภทการสมัคร“: ‘ทั่วไป’ หรือ ‘พิเศษ‘ (นักเดินทางเพื่อธุรกิจ, วารสารศาสตร์, วัตถุประสงค์ทางวิชาการ) ’

5. การสมัครขอใบอนุญาตเข้าประเทศอีกครั้ง: สแกนและอัปโหลดเอกสารที่ต้องการ *
* 1) ให้ความยินยอมในการตรวจร่างกายและยื่นวินิจฉัยก่อนกลับเข้าประเทศ →สมัคร(Consent for medical examination and submission of diagnosis)
2) แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอใบอนุญาตเข้าใหม่(Application form)
※หากต้องการค้นหาแบบฟอร์มโปรดดูที่ส่วน “แบบฟอร์มใบสมัคร” ในหน้าหลัก

 

Re-Entry

 

6. หากต้องการสมัคร “ใบอนุญาตพิเศษ” Re-entry (สำหรับนักธุรกิจ, วารสารศาสตร์, วัตถุประสงค์ทางการศึกษา): สแกนและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น→สมัคร→ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
※สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการยกเว้นโปรดดูที่ส่วน “ประกาศ” ในหน้าหลัก

 

Re-Entry

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail