ชุดตรวจโควิดจากน้ำลาย

เกาหลีพัฒนา ชุดตรวจโควิดจากน้ำลาย รู้ผลใน 5 นาที

ทีมวิจัยในประเทศได้พัฒนาชุดตรวจโควิด19 ที่สามารถบอกผลได้ทันทีเพียงการบ้วนน้ำลายแทนการใช้สำลีปั่นจมูก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติจอนบุคประกาศว่าทีมวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ คิม ดัล-ซิก จากห้องปฏิบัติการวินิจฉัยแห่งภาควิชาเวชศาสตร์ได้พัฒนาชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) ชนิดทราบผลรวดเร็วด้วยวิธี ‘บ้วนน้ำลาย’ ที่สามารถทราบผลได้ภายใน 5 นาที

ชุดตรวจโควิดจากน้ำลาย

ซึ่งทางทีมวิจัยได้ออกมาประกาศว่าประสบความสำเร็จจากการเก็บตัวอย่างที่มีความเข้มข้นของไวรัสโควิด19สูงจากในช่องปาก โดยมีการประยุกต์ใช้คุณสมบัติของส่วนประกอบบางอย่างที่ได้มาจากถั่วเขียวมาใช้ดึงเชื้อไวรัสโควิด19 ในปากออกมาตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย

ทีมวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่าชุดตรวจแบบแอนติเจนชนิดทราบผลรวดเร็วที่มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นในครั้งนี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ความไวสูงถึง 97.8% และความจำเพาะ 100%

ชุดตรวจโควิดจากน้ำลาย

ความไวในที่นี่บ่งบอกถึงความน่าจะเป็นที่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นผู้ป่วย COVID-19 (บอกผลตรวจบวกได้อย่างรวดเร็ว) และความจำเพาะหมายถึงความน่าจะเป็นที่จะตัดสินคนที่ผลตรวจเป็นลบ (บอกผลตรวจลบได้อย่างรวดเร็ว)

ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ที่ ‘Microbiology Spectrum (마이크로바이올로지 스펙트럼)’ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์โดย American Society of Microbiology

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว1, แหล่งข่าว2