ต่างชาติในเกาหลี

ต่างชาติในเกาหลี 540,000 คน เงินเดือนเฉลี่ย 29.26 ล้านวอน

ตามสถิติจากกรมสรรพากรเปิดเผยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา พบว่าชาว ต่างชาติในเกาหลี มีการเสียภาษีส่วนบุคคลกว่า 545,000 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่า 7% หากเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ซึ่งสาเหตุหลักก็เป็นไปได้ว่ามาจากผลกระทบจากโควิด19

จากการสำรวจเผยว่าเงินเดือนทั้งหมดของแรงงานต่างชาติรวมกันราวๆ 15.86 ล้านล้านวอน หรือเฉลี่ยต่อคนที่ 29.26 ล้านวอนต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.1% (จากเดิม 27.32 ล้านวอนต่อคน)ต่างชาติในเกาหลี

จำนวนของชาวต่างชาติที่ชำระภาษีรวมกว่า 962 พันล้านวอน เพิ่มขึ้น 6.4% จากเดิม 94.3 พันล้านวอน ในบรรดาแรงงานต่างชาติที่รายงานการชำระภาษีรายปีแล้วอยู่ที่ 36.3% (198,000 คน) แบ่งออกเป็น ชาวจีน, ชาวเวียดนาม, ชาวเนปาล, ชาวกัมพูชา และชาวฟิลิปปินส์

จำนวนยอดจากการรายงานภาษีสิ้นปีสำหรับชาวต่างชาติที่ตั้งถิ่นฐานในเกาหลีอยู่ที่ 363.3 พันล้านวอน คิดเป็นชาวอเมริกัน 37.8% ของทั้งหมด รองลงมาคือชาวจีน, ชาวญี่ปุ่น, ชาวแคนาดา, และชาวออสเตรเลีย

ต่างชาติในเกาหลี

อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีส่วนบุคคลรายปีสำหรับต่างชาตินี้จะต้องมีการยื่นเรื่องรายงานภาษีสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนภายในประเทศเกาหลีทุกคนภายในเดือนกุมภาพันธ์ (2022) นี้

การยื่นเรื่องรายงานภาษีและวิธีการยื่นเรื่องจะเป็นไปตามกระบวนการเดียวกับชาวเกาหลีทั้งหมด ส่วนขั้นตอนการยื่นเรื่องรายงานนั้น สามารถส่งเอกสารรายงานเงินได้และส่วนลดหย่อนภาษี รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทที่ทุกท่านทำงานอยู่ การจะได้รับลดหย่อนภาษี หรือ ต้องชำระภาษีเพิ่มนั้นจะทราบผ่านทางบริษัทที่ทุกท่านทำงานอยู่

นอกจากนี้แล้วทางบริษัทยังสามารถใช้บริการ ‘간소화자료 일괄제공 서비스’ ที่ทางบริษัทต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องแทนลูกจ้าง

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายภาษีใหม่ สำหรับต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเกาหลีจะสามารถขอลดหย่อนภาษีบ้าน (ขอลดหย่อนภาษีจากค่าเช่าบ้าน) และบัตรเครดิตได้ แต่หากเป็นบุคคลที่มีรายได้ภายในครอบครัวเดียวกันมากกว่าหนึ่งคน คนที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบ้านได้นั้นต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้น

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว