2 พ.ค. เกาหลีประกาศใช้ “ยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากกลางแจ้ง”

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยกลางแจ้งโดยจะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมจนกว่าจะมีประกาศใหม่

“การชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนกลางแจ้งและผู้เยี่ยมชมการแสดงและกิจกรรมกีฬาที่มีผู้ชมมากกว่า 50 คนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยกลางแจ้งอยู่ แต่กรณีอื่นๆสามารถถอดหน้ากากกลางแจ้งได้”

ยกเลิกการบังคับสวมหน้ากาก

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับ 100,000 วอน แม้ว่าคุณจะไม่สวมหน้ากากกลางแจ้ง รัฐบาลเกาหลีอนุญาตให้ประชาชนสวมหน้ากากกลางแจ้งด้วยความสมัครใจของตนเอง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเกาหลีขอให้ประชาชนสวมหน้ากากแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กลางแจ้งในกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนหรือในสถานที่ที่ยากต่อการเว้นระยะห่างทางสังคมจากผู้อื่นเพราะถือว่ามีคนจำนวนมาก

นอกจากนี้ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ที่มีอาการ COVID-19 และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสวมหน้ากากกลางแจ้ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเผยว่า “ในกรณีที่สวมหน้ากากกลางแจ้ง ควรเคารพทางเลือกของแต่ละคน และประชาชนควรตัดสินใจสวมหน้ากากโดยสมัครใจตามสถานการณ์”

ยกเลิกการบังคับสวมหน้ากาก

อย่างไรก็ตาม ภาระหน้าที่ในการสวมหน้ากากภายในอาคารยังคงดำเนินต่อไป

รัฐบาลเกาหลีแจงสถานการณ์โควิด-19 ในเกาหลีตอนนี้ลดลงมาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ มีการเตรียมความพร้อมรับมือ “การอยู่ร่วมกันกับ COVID-19” โดยยกระดับการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดระดับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากที่หนึ่งเป็นสอง พร้อมยกเลิกภาระผูกพันการสวมหน้ากากกลางแจ้งโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ

ยกเลิกการบังคับสวมหน้ากาก

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว