22 พ.ย. เริ่มเรียนออฟไลน์ตามปกติ “มหาวิทยาลัยเริ่มภาคเรียนแรกปีหน้า”

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นไป การจัดการด้านการศึกษาจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง อาทิ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ รวมทั้งในเขตปริมณฑล มหาวิทยาลัยจะเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออฟไลน์เป็นช่วงๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน และการปรับการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ในระดับอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย จะเริ่มดำเนินปรับให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของปีหน้า

เรียนออฟไลน์

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิดตามสถานศึกษา จะยังคงกฎการควบคุมโรคไว้ให้มากที่สุดอยู่

บางโรงเรียนสามารถปรับจำนวนนักเรียนที่สามารถเข้าห้องเรียนแบบออฟไลน์ได้มากสุดถึง 3/4 ของขนาดผู้เรียน อาทิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจำกัดจำนวนผู้เข้าห้องเรียน 2/3 ของขนาดผู้เรียน อาทิ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดของภาคส่วนภูมิภาค

กิจกรรมภาคปฏิบัติขนาดเล็ก เช่น การเล่นกลางแจ้งในโรงเรียนอนุบาลและชั้นเรียนอภิปรายในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ได้เต็มรูปแบบ

เรียนออฟไลน์

ด้านมหาวิทยาลัยยังคงตารางเรียนที่มีอยู่ในช่วงภาคเรียนที่สองนี้แบบออนไลน์ไปก่อน และจะสามารถจัดชั้นเรียนแบบออฟไลน์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ภาคเรียนที่ 2 ของปีนี้ มาตรฐานการจัดการด้านการควบคุมโรค ‘กฎการเว้นระยะห่างทางสังคม’ ตามชั้นเรียนจะยังถูกนำมาใช้เช่นเดิม “กฎการอยู่ร่วมกันกับโควิด-19” จะยังไม่นำมาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา

การขยายชั้นเรียนแบบออฟไลน์ในมหาวิทยาลัยจะเริ่มมีการนำกลับมานำร่องใช้ในภาคเรียนฤดูหนาวของปีนี้ ก่อนจะเริ่มแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบในภาคเรียนแรกของปีหน้า

เรียนออฟไลน์

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว