ส่งออกหน้ากากอนามัย เกาหลีไปต่างประเทศได้

 

ทางรัฐบาลประกาศยกเลิกระบบการซื้อหน้ากากตามสาธารณะ(공적마스크 제도) ต่อจากนี้ผู้บริโภคจะสามารถซื้อหน้ากาก KF80, KF94 ได้ทุกที่ไม่จำกัดจำนวนตามความต้องการ

ปัจจุบันในเกาหลีใต้สามารถการผลิตหน้ากากได้ประมาณ 100 ล้านต่อสัปดาห์

 

หน้ากากอนามัย

 

นอกจากนั้นบรรดาแม่บ้านพ่อบ้านเกาหลีผู้ที่มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็สามารถส่งออกหน้ากากไปให้ครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศได้แล้ว

โดยเริ่มส่งออกได้มาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายนแล้ว ซึ่งมีผู้อพยพในเกาหลีเริ่มมีการส่งหน้ากากไปให้พ่อแม่ หรือลูกๆที่อยู่ต่างประเทศกันบ้างแล้ว

และตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงานจะสามารถจัดส่งหน้ากากได้สูงสุด 30 ชิ้นต่อเดือน และสูงสุด 90 ชิ้นต่อ 3 เดือนในคราวเดียว

 

หน้ากากอนามัย

 

[เอกสารที่จำเป็นในการใช้จัดส่ง]

 

หน้ากากอนามัย

 

ผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงานต้องเตรียม

– บัตรประชาชนชาวต่างชาติ (F-6), ใบรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศ (ต้องมี apostille หรือการยืนยันจากสถานกงสุล / เป็นอังกฤษหรือเกาหลีก็ได้)

 

คนสัญชาติเกาหลี

– บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรลงทะเบียนถิ่นที่อยู่), ใบรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว (เอกสารที่พิสูจน์ว่าผู้ส่งและผู้รับที่ต่างประเทศเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน) และเอกสารที่สามารถพิสูจน์สัญชาติ

 

หน้ากากอนามัย

 

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

https://www.customs.go.kr/kcs/na/ntt/selectNttInfo.do

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail