เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ไปยังชุมชนท้องถิ่น ทางกระทรวงยุติธรรมได้ตัดสินใจขยายเวลาการพักอาศัยของชาวต่างชาติที่วีซ่ากำลังจะหมดอายุออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งมีราวๆ 60,000 คน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมได้ขยายระยะเวลาพำนักของชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนจนถึง 30 เมษายน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 และเพื่อลดจำนวนผู้มาเยือนประชาชนในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ว่ายังมี มาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่มีความเข้มงวดสูงนั้นที่ได้ขยายออกไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน และส่งผลให้เกิดความพยายามในการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

ในอีกด้านก็คาดว่าจำนวนผู้ร้องเรียนเรื่องวีซ่ากำลังจะหมดอายุนั้นก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงเดือนเมษายน ระยะเวลาพำนักของชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนจึงจะถูกขยายออกไปอีกจากวันที่ 9 เมษายน

 

ขยายวีซ่า

 

[รายละเอียด]

ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ วันที่ 9 เมษายน มีชาวต่างชาติประมาณ 60,000 คนที่มีระยะเวลาพำนักจะถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ทางกระทรวงยุติธรรมจะขยายเวลาวีซ่าออกไปอีก 3 เดือนนับจากวันหมดอายุของการพำนักปัจจุบัน

* บุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการขยายเวลาการเข้าพัก แต่จะขยายเวลาระยะเวลาการเข้าพักให้สำหรับผู้ที่เข้าพำนักถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

* (บุคคลที่สมัครขออนุญาตขยายเวลาการพำนักออนไลน์หรือออฟไลน์แล้วนั้นตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่) ส่วนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้ว และผู้ที่ไม่เสียค่าประกันสุขภาพและผู้ไม่เสียภาษีจะไม่รวมอยู่กลุ่มคนที่จะได้รับการต่อวีซ่าอัตโนมัติ

* อย่างไรก็ตาม E-9 และ E-10 ซึ่งยากต่อการขยายวีซ่าให้อัตโนมัตินั้นเนื่องจากอำนาจภายใต้กฎหมาย ดังนั้นจึงได้รับการยกเว้นไม่สามารถนับรวมในรายการขยายการพำนักเพิ่มได้

* E-6-2, H-2, F-1-11, F-1-5 จะสามารถขยายวีซ่าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้

 

ขยายวีซ่า

 

* E-9, E-10 ชาวต่างชาติควรใช้ช่องทางออนไลน์ หรือ ผ่านนายจ้างมาในการลงทะเบียน (ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม) กรณีที่นายจ้างต้องการให้ลูกจ้าอยู่ต่อ

* มาตรการข้างต้นกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องปรับระยะเวลาในการพำนักของชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องเข้ามาดำเนินการในสำนักงานแยกต่างหากอีก

รายละเอียดของการดำเนินการจะโพสต์ใน HiKorea (www.hikorea.go.kr) และหากคุณมีข้อสงสัยโปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลบริการต่างประเทศ (☎1345) โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account