ตัดเบอร์โทร ต่างชาติหากเดินทางกลับประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป เมื่อใดที่ชาวต่างชาติเดินทางออกจากเกาหลีใต้อย่างสมบูรณ์แล้ว ซิมการ์ดหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เคยใช้นั้นจะถูกตัดหรือยกเลิกทันที

กระทรวงยุติธรรม (법무부) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเพื่อป้องกันไม่ให้ซิมการ์ดที่เปิดด้วยชื่อชาวต่างชาติถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ด้านว้อยท์ฟิชชิ่ง

ก่อนหน้านี้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ KAIT (한국정보통신진흥협회) ปีละ 3 ครั้งเพื่อให้ชาวต่างชาติยกเลิกหรือตัดซิมการ์ดหลังเดินทางออกนอกประเทศเกาหลีใต้

อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลกับ KAIT ปีละ 3 ครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการลอบใช้เบอร์ต่อโดยคนอื่น เนื่องจากคนอื่นสามารถใช้ซิมการ์ดได้นานถึง 4 เดือนหลังจากชาวต่างชาติเจ้าของเบอร์ออกจากเกาหลี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของซิมการ์ดแบบเติมเงิน (โทรศัพท์แบบการ์ด) ที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักระยะสั้นมักเปิดใช้งาน ข้อมูลการเดินทางนั้นจะไม่สามารถเช็คหรือแบ่งปันข้อมูลให้กันได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดบอด

* สถานะปัจจุบันของการใช้งานโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติ เดือนกุมภาพันธ์ (โดย KAIT)

สถานะการใช้บริการเบอร์โทรศัพท์แบบรายเดือน: 1.28 ล้านราย

สถานะปัจจุบันการใช้เบอร์โทรศัพท์แบบเติมเงิน: 1.16 ล้านราย

ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงเตรียมข้อมูลการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติที่เปิดซิมการ์ดให้กับ KAIT ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เพื่อให้สามารถยกเลิกหรือระงับซิมการ์ดได้ทันทีที่ออกเดินทาง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะโทรศัพท์แบบเติมเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เปิดใช้งานโดยชาวต่างชาติระยะสั้นจะมีการส่งข้อมูลการการเปิดเบอร์อัพเดททุกวัน ดังนั้นคาดว่าเบอร์โทรศัพท์แบบเติมเงินที่เปิดด้วยชื่อของชาวต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วจะถูกบล็อกทันที

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว