K-ETA บังคับใช้ 8 เดือนแล้ว “ระวังเว็บไซต์ลวงลงทะเบียน”

แม้ว่าจะเป็นเวลากว่า 8 เดือนแล้วที่ระบบ K-ETA ซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะได้รับใบอนุญาตเดินทางเข้าเกาหลีก่อนเดินทางจริง แต่ทางด้านกระทรวงยุติธรรม (법무부) ก็ได้ออกมาเตือนว่ามีคดีฉ้อโกงจากผู้ไม่ประสงค์ดีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงเพียงแค่จ้างยื่นเรื่องผ่านระบบ K-ETA

K-ETA

เมื่อวันที่ 13 มกราคม กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า “เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับรายงานว่าในต่างประเทศตามช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้มีการพยายามที่จะเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมากเพียงแค่ดำเนินการยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA ซึ่งรัฐบาลเกาหลีเองก็ไม่ได้กำหนดตัวแทนการยื่นเรื่องผ่าน K-ETA อย่างเป็นทางการไว้ด้วย”

K-ETA เป็นระบบที่กำหนดให้ใช้กับพลเมืองของประเทศที่สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า เพื่อที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ K-ETA หรือแอพมือถือก่อนออกเดินทางจากประเทศก็จะต้องมีการป้อนข้อมูลและขออนุญาตเดินทางเข้าผ่านแอป K-ETA ก่อน และได้เริ่มปฏิบัติการนำร่องบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021 แล้ว

ประเทศเป้าหมายคือ 112 ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้มีข้อตกลงเรื่องการยกเว้นวีซ่า (วีซ่า B-1) และ (B-2) กับสาธารณรัฐเกาหลี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ 62 ประเทศถูกระงับไม่ให้เข้าประเทศชั่วคราวโดยไม่มีวีซ่า และมีเพียง 50 ประเทศเท่านั้น อาทิสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ที่ยังคงมีการดำเนินการอยู่

K-ETA

หากผู้เข้าประเทศนั้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเที่ยวชม, เยี่ยมญาติ, หรือเข้าร่วมการประชุม พวกเขาสามารถเข้ามาได้ด้วยระบบ K-ETA ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า และหากเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การจ้างงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ และการย้ายถิ่นฐาน
จะต้องได้รับวีซ่าก่อนเดินทางเข้า

ผลการบังคับใช้เปิดใช้ K-ETA กระทรวงยุติธรรมเผยว่ามีคำสั่งไม่อนุมัติชาวต่างชาติที่ไม่มีความน่าเชื่อถือว่าจะเดินทางออกจากราชอาณาจักรตามกำหนด 493 คนโดยปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วและบริษัทเกาหลีได้ให้การสนับสนุนให้บริษัทต่างชาติกว่า 1,827 แห่งเชิญให้เดินทางเข้าประเทศโดยเร็ว

K-ETA

กรณีที่ดีเยี่ยมในการประเมินสถานะการเข้าประเทศ ซึ่งการยกย่องครั้งนี้จัดทำโดย UNOCT เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมกล่าว “เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนทั่วโลกจะไม่มีปัญหาในการใช้ระบบ K-ETA”

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว