เผยขั้นตอนรับวัคซีนป้องกันโควิด

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนเอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ส่งนในวันนี้เริ่มก็มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ตามกำหนดการแล้วในเดือนกรกฎาคมจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 สำหรับประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ~ 49 ปี) ดังนั้นเพจจึงขออธิบายขั้นตอนการฉีดวัคซีนที่มีการเตรียมการไว้ดังนี้

ขั้นแรกหน่วยงานกักกันจะแจ้งหากบุคคลคนนั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่และสามารถจองคิวเข้ารับวัคซีนผ่านทางอินเทอร์เน็ต (https://ncv.kdca.go.kr/) หรือจองทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1339

ขั้นตอนหลังจากเข้ามาถึงศูนย์ฉีดวัคซีนในวันที่กำหนดจะมีดังนี้

 

[1] จัดเตรียมตารางซักประวัติเบื้องต้นหลังการวัดอุณหภูมิที่ศูนย์ฉีดวัคซีน (คุณต้องมาถึงศูนย์ฉีดวัคซีนก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที)

วัคซีนป้องกันโควิด

การเตรียมตอบคำถามในตารางซักประวัติเบื้องต้นเช่น:

[คำถามสำคัญ]
▲ ตั้งครรภ์อยู่หรือไม่? ▲ วันนี้มีอาการป่วยหรือไม่? ▲ เคยมีประวัติติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่
▲ เคยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 หรือไม่ ▲ เคยมีอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนอื่น ๆ หรือไม่? ▲ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือไม่?

วัคซีนป้องกันโควิด

[2] หากได้การตรวจเบื้องต้นตามตารางการซักประวัติเบื้องต้นแล้ว

ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบว่ามีปัญหาในการฉีดวัคซีนหรือไม่

วัคซีนป้องกันโควิด

[3] การรับวัคซีน

โดยปกติการฉีดวัคซีนจะเสร็จสิ้นภายใน 7 วินาที

วัคซีนป้องกันโควิด

[4] รับฟังข้อควรระวังหลังการฉีดวัคซีน

หลังจากฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังหลังการฉีดวัคซีน

[5] รับใบรับรองการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1

หลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 เสร็จแล้วคุณจะได้รับการยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกแล้ว

วัคซีนป้องกันโควิด [6] รอ 15 ถึง 30 นาทีในห้องรอสังเกตการณ์

หลังรับวัคซีนแล้วจะต้องรอในห้องสังเกตการณ์เพื่อดูปฏิกิริยาที่ผิดปกติหรือผลข้างเคียงของวัคซีน

หากคุณไม่มีอาการใด ๆ ก็สามารถกลับบ้านได้

ก่อนกลับต้องรับใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 (จะมีการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังนั้นคุณต้องจำไว้วันที่ให้ได้)

[7] สิ่งที่ต้องตรวจสอบที่บ้าน

หลังการฉีดวัคซีนอาจเกิดปฏิกิริยาผิดปกติเล็กน้อยเช่น ปวด, บวม, หนาวสั่น, และมีไข้ ไม่ต้องตกใจอาการจะดีขึ้นเองภายในไม่กี่วัน
* หากคุณมีไข้สูงมากกว่า 39 องศาหรือมีอาการแพ้โปรดไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที

[ช่วงการฉีดวัคซีนครั้งที่สอง]
เอสตร้าเซเนก้า: เว้นระยะห่าง 4 ถึง 12 สัปดาห์หลังรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก
ไฟเซอร์: เว้นระยะเวลา 21 วันหลังการฉีดวัคซีนครั้งแรก
โมเดอร์น่า: เว้นระยะเวลา 28 วันหลังการฉีดวัคซีนครั้งแรก
** Janssen: รับวัคซีนเพียงครั้งเดียว

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว(1), แหล่งข่าว(2)