โพฮังรับแรงงานตามฤดูกาล 90 คน E-9 และ F-1 ได้รับเลือก!!

 

เมืองโพฮัง, คย็องซังบุกโด ที่ขึ้นชื่อเรื่องควาเมกิ หรือ ปลาตากแห้งในฤดูแล้ง กำลังผลักดันให้มีระบบการทำงานตามฤดูกาลของชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่มีกำลังคนในหมู่บ้านชาวประมง

과메기: ปลาควาเมกิที่นำมาตากแห้งครึ่งตัว

 

ตามรายงานของเมืองโพฮังเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2017 มีประวัติการให้ญาติของหญิงอพยพที่แต่งงานแล้วในโพฮังเข้ามาทำงานในเกาหลีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในหมู่บ้านชาวประมง และนั่นก็เริ่มเป็นการเปิดโอกาสให้สตรีอพยพที่แต่งงานแล้วได้พบกับครอบครัวอีกด้วย

 

แรงงานตามฤดูกาล

 

แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้ แรงงานตามฤดูกาลเดินทางเข้าประเทศได้ยากเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และการระงับเที่ยวบินหรือค่าใช้จ่ายในการแยกกักตัวหลังเดินทางเข้าประเทศ

แต่ในการตอบสนองของเมืองโพฮังนั้นดูเหมือนว่าจะมีการตัดสินใจที่จะใช้แรงงานต่างชาติ E-9 และ F-1 เป็นแรงงานตามฤดูกาลแทนการเชิญญาติของหญิงอพยพที่แต่งงานแล้วเข้ามาทำงาน

ทางเมืองโพฮังรับแรงงานต่างชาติตามฤดูกาล 90 คนไว้ให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยมีการขยายเวลาพำนักให้ 90 ถึง 150 วัน และเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

 

แรงงานตามฤดูกาล

 

แรงงานตามฤดูกาลทุกคนจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำพร้อมมีบริการที่พักและอาหารฟรี

 

จองจงย็อง เจ้าหน้าที่เมืองโพฮังกล่าว

“ในปีนี้เรามีความกังวลอย่างมากตามหมู่บ้านชาวประมง เพราะการนำเข้าแรงงานตามฤดูกาลจากต่างประเทศเป็นเรื่องยาก แต่กระทรวงยุติธรรมอนุญาตให้ชาวต่างชาติ F-1 และ E-9 สามารถทำงานได้ชั่วคราวซึ่งนี่ดูเหมือนจะช่วยบรรเทาการขาดแคลนกำลังคนได้ในช่วงนี้”

 

แรงงานตามฤดูกาล

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว